متن تبریک روز معلم به انگلیسی 1403 ( جملات روز معلم ترجمه شده )

زیباترین متن و جملات ادبی تبریک روز معلم به انگلیسی را می توانید در سبکو پیدا کنید. از هر یک از این جملات زیبا می توانید در بخش های مختلف شبکه های اجتماعی خود استفاده کنید. همچنین می توانید با ارسال آن ها به هر یک از عزیزان خود که در سمت معلمی مشغول هستند آن ها را خوشحال کرده و از فداکاری هایشان تقدی به عمل آورد.

روز معلم به عنوان یکی از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مهم در تقویم سالانه، به تجلیل از نقش حیاتی و ارزشمند معلمان در جامعه و تقدیر از زحمات و تلاش‌های ایشان برای آموزش و پرورش نسل جوانان اختصاص دارد. این روز، فرصتی است که به معلمان اهمیت و جایگاه ویژه‌ای اختصاص داده شود و از آن‌ها قدردانی شود که با صبر و عشق، دانش و مهارت‌های لازم را به دانش‌آموزان انتقال می‌دهند.

سری جدید متن تبریک انگلیسی روز معلم 1403

معلمان، به عنوان راهنماهایی که نه تنها دانش تخصصی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند، بلکه از نظر روحی و اخلاقی نیز آن‌ها را راهنمایی و پشتیبانی می‌کنند. زحمات و تلاش‌های معلمان در کنار تلاش‌های والدین، به فرهنگ سازی، تربیت و آموزش نسل جوانان کمک بی‌دغدغه‌ای می‌کند و نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به آینده‌ی هر جامعه دارد. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا زیباترین پیام های تبریکاتی روز معلم به انگلیسی را در اختیارتان قرار دهیم.

متن تبریک روز معلم به انگلیسی 1403 ( جملات روز معلم ترجمه شده )

I have so much gratitude for you, teacher. You are a role model for all of your students. Thank you for making us wiser each and every day.

من از شما بسیار سپاسگزارم استاد شما یک الگو برای همه دانش آموزان خود هستید. از شما متشکرم که ما را هر روز عاقل تر می کنید.

If it were not for teachers like you, all other professions would cease to exist in the world. Happy Teacher’s Day to an amazing human I’m so proud to know.

اگر معلمانی مثل شما نبودند، دیگر مشاغل دیگر در دنیا وجود نداشتند. روز معلم را به انسان شگفت انگیزی تبریک می گویم که از شناختن او بسیار مفتخرم.

All the efforts and hard works your invested in bringing out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you!

تمام تلاش ‌ها و تلاش‌ هایی که برای به نمایش گذاشتن بهترین‌ها در ما انجام داده‌ اید، هرگز تنها با کلمات قابل جبران نیست. ما فقط می توانیم از داشتن معلمی مانند شما سپاسگزار باشیم!

Happy Teachers Day! Your words, attitude, and actions have made such a positive difference in our children’s upbringing! We are truly thankful to you!

روز معلم مبارک! گفتار، نگرش و کردار شما چنین تفاوت مثبتی در تربیت فرزندان ما ایجاد کرده است! ما واقعاً از شما سپاسگزاریم!

It was your unsatisfiable passion for teaching and uncompromising ethics as a teacher, that shaped us what we are today! Wish U teachers’ day

این اشتیاق ارضا نشدنی شما برای تدریس و اخلاق سازش ناپذیر به عنوان یک معلم بود که ما را شکل داد که امروز هستیم! روز معلم مبارک

They say that a good teacher’s influence can never be taken away. The same is true for a loyal friend and mentor, which is what you are to me. Thanks for everything, and Happy Teacher’s Day.

می گویند که تأثیر یک معلم خوب هرگز از بین نمی رود. همین امر در مورد یک دوست و مربی وفادار نیز صدق می کند، این همان چیزی است که شما برای من هستید. برای همه چیز متشکرم و روز معلم مبارک.

مطلب مشابه: تبریک روز معلم به همکار | 20 متن و عکس نوشته تبریک روز معلم

متن تبریک روز معلم به انگلیسی 1403 ( جملات روز معلم ترجمه شده )

Happy Teachers Day! Please accept my immense respect and best wishes!

روز معلم مبارک! لطفا احترام بیکران و بهترین آرزوهای من را بپذیرید!

متن کوتاه انگلیسی تبریک روز معلم

All the efforts and hard works your invested in bringing out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you!

تمام تلاش ‌ها و تلاش‌ هایی که برای به نمایش گذاشتن بهترین‌ها در ما انجام داده‌ اید، هرگز تنها با کلمات قابل جبران نیست. ما فقط می توانیم از داشتن معلمی مانند شما سپاسگزار باشیم!

With hard work and dedication, you lead, care, and inspire even the most students. I am what I am today due to the values and skills imparted by a teacher like you. Happy Teacher’s Day!

با سخت کوشی و فداکاری، شما اکثر دانش آموزان رهبری، مراقبت و الهام بخشی کرده اید. اگر من امروز اونی هستم که باید باشم بخاطر مهارت ها و ارزش هایی است که شما به من داده اید. روز معلم مبارک!

Teacher, you have shaped me to become the person I am today. I am forever grateful for everything you have for me! Happy teacher’s day!

معلم، تو به من شکل دادی تا به فردی که امروز هستم تبدیل شوم. من برای همیشه سپاسگزار همه چیزهایی هستم که برای من دارید! روز معلم مبارک!

As a teacher, a friend, and guide you have made me realize who I am. From the bottom of my heart, I would wish a Happy Teacher’s Day!

به عنوان یک معلم، یک دوست، و راهنما، شما باعث شدید که بفهمم چه کسی هستم. از ته قلبم، روز معلم را تبریک می گویم!

مطلب مشابه: 20 متن ادبی و زیبا تبریک روز معلم به همسر (روز معلم مبارک همسرم)

Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun. Happy Teacher’s Day!

از اینکه موضوعی را به من آموزش دادید که فکر می کردم هرگز نمی توانم آن را بفهمم یا به آن علاقه مند باشم، سپاسگزارم. روز معلم مبارک!

You have taught me the timeless lesson that progress is more lasting than momentary perfection. For this, I cannot thank you enough. Happy Teacher’s Day!

تو این درس بی انتها را به من دادی که پیشرفت ماندگارتر از کمال لحظه ای است. برای این، نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم. روز معلم مبارک!

A teacher plants the seed of wisdom, knowledge, and understanding and it keeps on growing day after day. You made me what I am today. Happy Teacher’s Day!

معلم بذر خرد، دانش و فهم را می کارد و روز به روز رشد می کند. تو مرا آنچه امروز هستم ساختی روز معلم مبارک!

متن تبریک روز معلم به انگلیسی 1403 ( جملات روز معلم ترجمه شده )

Good teachers are had to find and we are really lucky to have you as our teacher. You made us want to become better students and better persons. That means a lot.

معلمان خوب باید پیدا شوند و ما واقعاً خوش شانسیم که شما را به عنوان معلم خود داریم. شما ما را وادار کردید که دانش آموزان بهتر و افراد بهتری شویم. این ارزش زیادی دارد.

متن انگلیسی روز معلم مبارک

Better than several weeks of unguided study is to have a teacher like you for an hour. You have guided me, you have supported me and I want to thank you for everything. Happy Teacher’s Day!

بهتر از چندین هفته مطالعه بدون راهنمایی این است که معلمی مثل شما برای یک ساعت داشته باشید. شما مرا راهنمایی کردید، از من حمایت کردید و من می خواهم از شما برای همه چیز تشکر کنم. روز معلم مبارک!

It’s been an utmost honor to be able to attend your classes; you taught us in the most possible friendly way! Thank you for being kind to us!

حضور در کلاس‌های شما باعث افتخار است. شما با دوستانه ترین شکل ممکن به ما آموزش دادید! از اینکه به ما لطف دارید متشکرم!

مطلب مشابه: شعر روز معلم برای قدردانی از او (اشعار روز معلم مبارک جدید)

Happy Teachers Day! Teachers like you are the reason why ordinary students like us dream of doing extraordinary things.

روز معلم مبارک! معلمانی مثل شما دلیلی هستند که دانش آموزان عادی مثل ما رویای انجام کارهای خارق العاده را در سر می پرورانند.

A teacher is someone who nourishes the souls of the students for a lifetime. Happy Teachers Day to all the teachers!

معلم کسی است که روح دانش آموزان را برای یک عمر تغذیه می کند. روز معلم بر همه معلمان مبارک!

The teacher who is indeed wise does not bid you enter the house of his wisdom but rather leads you to the threshold of your mind.

معلمی که به راستی حکیم است، تو را به خانه حکمتش دعوت نمی کند، بلکه تو را به آستانه ذهنت می رساند.

Dear teacher, you have helped to shape my mind about the important things and you have the biggest heart of anyone I know. Wishing you a wonderful Teacher’s Day.

معلم عزیز، شما به شکل گیری ذهن من در مورد چیزهای مهم کمک کردید و بزرگترین قلب را بین کسانی که می شناسم دارید. روز معلم فوق العاده ای را برای شما آرزو می کنم.

Happy Teacher’s Day! It takes a big heart to be a selfless teacher. What you have planted in us will continue to grow.

روز معلم مبارک! یک معلم فداکار یک قلب بزرگ می خواهد. آنچه در ما کاشته اید به رشد خود ادامه خواهد داد.

Most of the time you are overworked, underpaid, and under-appreciated but you have one of the most important jobs there is. The job of cultivating young minds.

اغلب اوقات شما بیش از حد کار می کنید، دستمزد کمتری دریافت می کنید و مورد قدردانی قرار نمی گیرید، اما شما یکی از مهم ترین مشاغل را دارید. کار پرورش ذهن جوانان.

مطلب مشابه: متن ادبی روز معلم با جملات ناب { 45 عکس نوشته و متن روز معلم }

متن تبریک روز معلم به انگلیسی 1403 ( جملات روز معلم ترجمه شده )

Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me.

معلمی یک حرفه بسیار اصیل است که شخصیت، کیفیت و آینده یک فرد را شکل می دهد. اگر مردم از من به عنوان یک معلم خوب یاد کنند، این بزرگترین افتخار برای من خواهد بود.

You have taught me many things. That there are no guarantees in life. But of one thing I am sure- you are a great teacher and I will never forget you. Happy Teacher’s Day.

تو چیزهای زیادی به من آموختی که هیچ تضمینی در زندگی وجود ندارد. اما از یک چیز مطمئن هستم – شما معلم بزرگی هستید و من هرگز شما را فراموش نمی کنم. روز معلم مبارک.

کپشن انگلیسی روز معلم مبارک

Happy Teachers Day to you! Your wisdom, dedication, and kindness will always lead us to the right path and inspire us to be better human beings.

روز معلم بر شما مبارک! خرد، فداکاری و مهربانی شما همیشه ما را به راه راست هدایت می کند و به ما انگیزه می دهد که انسان های بهتری باشیم.

Dear teacher, Wishing you a happy Teachers’ Day. Thank you for being the guiding light and for inspiring me to do well in my studies. You are the best teacher.

معلم عزیز، روز معلم را به شما تبریک می گویم. از شما سپاسگزارم که چراغ راهنما بودید و به من انگیزه دادید تا در مطالعاتم خوب عمل کنم. تو بهترین معلم هستی.

Dear Teacher, I feel honored to be your student. There was never a day I felt bored in your class. You have imparted values and skills in action, which no book can teach us. Happy Teacher’s Day!

استاد عزیز، افتخار می کنم که شاگرد شما هستم. روزی نبود که در کلاس شما احساس خستگی کنم. شما ارزش ها و مهارت هایی را در عمل به ما منتقل کرده اید که هیچ کتابی نمی تواند به ما بیاموزد. روز معلم مبارک!

Dear teacher, thanks for not just supporting me, but my parents too, in my story of a successful education. We could not have asked for anyone better. Happy Teacher’s Day.

معلم عزیز، از اینکه نه تنها از من، بلکه از والدینم نیز در مسیر تحصیل موفق من حمایت کردید، سپاسگزارم. ما نمی توانستیم کسی بهتر از شما را داشته باشیم. روز معلم مبارک.

Thanks for guiding me whenever I felt lost and nourishing my abilities and helping me to overcome my fears! A very happy teacher’s day to you, Sir!

از اینکه هر وقت احساس کردم گم شدم و توانایی هایم را تقویت کردی و به من کمک کردی بر ترس هایم غلبه کنم، ممنونم! روز معلم بر شما مبارک، قربان!

In the life of every student and child, one teacher can make a lifelong impact. For me, you are that teacher. Happy World Teacher’s Day!

در زندگی هر دانش آموز و کودک، یک معلم می تواند تاثیری مادام العمر داشته باشد. برای من، شما آن معلم هستید. روز جهانی معلم مبارک!

Thank you for being such a wonderful teacher. I am grateful to you for your guidance. Wishing you success in your career this teacher’s day.

ممنون از شما که چنین معلم فوق العاده ای هستید. از راهنمایی شما ممنونم. با آرزوی موفقیت در شغل خود در روز معلم.

Thanks for teaching my heart to be warmer and kind by being kind to me, I will always remember you no matter wherever I go! Happy teacher’s day!

ممنون که با مهربانی به قلبم یاد دادی گرمتر و مهربانتر باشد، هرجا که بروم همیشه به یادت خواهم بود! روز معلم مبارک!

مطلب مشابه: تبریک روز معلم به دوست و 30 متن و عکس نوشته تبریک به رفیق

متن تبریک روز معلم به انگلیسی 1403 ( جملات روز معلم ترجمه شده )

You are a teacher with unmatched talent in the field of teaching. I would love to be your student always. Wishing a Happy Teacher’s Day!

شما معلمی با استعداد بی نظیر در زمینه تدریس هستید. دوست دارم همیشه شاگرد شما باشم روز معلم شادی را براتون آرزو می کنم

Teaching is the best profession anyone can ever have. I feel really lucky to have you as my teacher. Happy teacher’s day! Wish you have a wonderful time today!

معلمی بهترین حرفه ای است که هر کسی می تواند داشته باشد. من واقعاً خوش شانس هستم که شما را به عنوان معلم خود دارم. روز معلم مبارک! آرزو می کنم امروز اوقات خوبی داشته باشید!

پیام تبریک روز معلم به انگلیسی برای استوری

The test of a good teacher is not how many questions he can ask his pupils that they will answer readily, but how many questions he inspires them to ask him which he finds it hard to answer.

آزمون یک معلم خوب این نیست که چند سوال می تواند از دانش آموزان بپرسد که آنها به راحتی به آنها پاسخ دهند، بلکه این است که آن ها را برای پرسیدن سوالاتی تشویق می کند تا از او بپرسند که پاسخ دادن به آن ها برای او دشوار است.

There might be days when I forget all you’ve said, but I will never forget what and how you made me feel- empowered and important. Thank you and Happy Teacher’s Day.

ممکن است روزهایی پیش بیاید که تمام گفته‌های شما را فراموش کنم، اما هرگز فراموش نمی‌کنم که چه چیزی و چگونه باعث شدید که من احساس قدرتمندی و مهم بودن بکنم. با تشکر از شما و روز معلم مبارک.

A teacher is like a candle that burns itself to light up the life of his/ her students. I am glad to have a teacher like you. Happy Teacher’s Day!

معلم مانند شمعی است که خود را می سوزاند تا زندگی شاگردانش را روشن کند. خوشحالم که معلمی مثل شما دارم. روز معلم مبارک!

You were a mentor of life. Although I did not realize this before. Now it feels wonderful to have someone lead me on the right path in life. Happy Teachers Day.

تو مربی زندگی بودی هر چند قبلاً متوجه این موضوع نبودم. اکنون احساس شگفت انگیزی است که کسی مرا در مسیر درست زندگی هدایت کند. روز معلم مبارک.

Dear teacher, thank you for planting the seeds that are going to last a lifetime! I love you for everything you have ever done for me, a happy teacher’s day!

معلم عزیز، از شما برای کاشت بذرهایی که قرار است یک عمر باقی بمانند، سپاسگزارم! من تو را به خاطر تمام کارهایی که برای من انجام دادی دوست دارم، روز معلم مبارک!

You are one of the best teachers because you inspire, ignite passion, teach progress, not perfection, and give your heart to your students. Happy Teacher’s Day.

شما یکی از بهترین معلمان هستید زیرا الهام می گیرید، اشتیاق را برمی انگیزانید، پیشرفت را آموزش می دهید نه کمال، و قلب خود را به دانش آموزان خود می دهید. روز معلم مبارک.

اشتراک گذاری

نظرات کاربران