متن تبریک روز پدر به انگلیسی؛ جملات احساسی روز پدر مبارک با ترجمه

روز پدر یکی از مقدس‌ترین و زیباترین روزهای عمر یک فرد است تا در این روز از پدر عزیزش تشکر و قدردانی کرده و با دادن هدایایی از او تشکر کند. یکی از بهترین هدایایی که می‌توانید به پدر ارائه دهید؛ به اشتراک گذاشتن جملات احساسی و زیباست. ما امروز در سبکنو جملاتی بسیار زیبا به زبان انگلیسی را آماده کرده‌ایم تا در روز پدر برای بابای عزیزتان بفرستید. با ما باشید.

متن تبریک روز پدر انگلیسی

Dad, you gave me the best things in life without me even asking for them

Your unconditional love is the reason I am who I am today

Happy Father’s Day

تو بهترین ها را در زندگی به من دادی، بدون این که آن ها را از تو درخواست کنم.

عشق بی قید و شرط تو باعث شده است که امروز در این جایگاه بایستم و به خودم افتخار کنم.

روز پدر مبارک.

Dad, you gave me the best things in life without me even asking for them

Your unconditional love is the reason I am who I am today

Happy Father’s Day

تو بهترین ها را در زندگی به من دادی، بدون این که آن ها را از تو درخواست کنم.

عشق بی قید و شرط تو باعث شده است که امروز در این جایگاه بایستم و به خودم افتخار کنم.

روز پدر مبارک.

I wish I could always see your smile and hear your laughter; no matter how far apart we are, you are always in my heart and in my thoughts; Love You Papa

آرزو می کنم که همیشه لبخندت را ببینم و صدای خنده هایت را بشنوم.

فرقی ندارد که چقدر از هم دور باشیم. به هر حال تو در قلب من و در فکر من هستی.

عاشقتم پدر

مطلب مشابه: شعر روز پدر؛ اشعار قشنگ زیبا در مقام پدر و تبریک روز پدر

متن تبریک روز پدر به انگلیسی؛ جملات احساسی روز پدر مبارک با ترجمه

The smile that comes upon your face on seeing me – makes me feel so cherished and adored

Happy Father’s Day

لبخندی که هنگام دیدن من روی صورتت می نشیند، به من احساس ارزش و قدردانی می دهد

روز پدر مبارک

You liberate my tensions… and breathe inspiration in me… Love you

Happy Father’s Day

تو همه تنش های مرا از بین می بری و عشق و انگیزه را در من می دمی … عاشقتم…

روز پدر مبارک

God knew exactly what I wanted…so he chose you to be my Dad

Happy Father’s Day

خدا دقیقا می دانست که از زندگی چه می خواهم. به همین دلیل تو را به عنوان پدر من انتخاب کرد.

روز پدر مبارک

I really want to thank you for the countless things and countless lovely moments shared with you

Happy Father’s Day

می خواهم از تو برای تمام اتفاقات بی شمار و لحظات دوست داشتنی بی شماری که در کنارت داشتم تشکر کنم

روز پدر مبارک

Father’s are real superheroes they may not have superpowers but they always have a super heart and a super spirit

Happy Father’s Day

پدران ابرقهرمان های زندگی فرزندانشان هستند که شاید قدرت خارق العاده ای نداشته باشند اما همیشه قلب و روحی اعجاب انگیز دارند.

روز پدر مبارک

متن تبریک روز پدر انگلیسی

Whenever I fell and was unable to get up;

you’d pull me up and dust me down and cheered with the piece of hope to carry on…you’ve been my anchor Dad

Happy Father’s Day

هر زمان که احساس کردم دیگر نمی توانم از جا برخیزم، تو دوباره من را هل دادی،

گرد و خاک را از روی شانه ام تکاندی و دوباره حس امیدواری را در من زنده کردی

تو تکیه گاه زندگی من هستی روز پدر مبارک

You give me new perspective on conversations and have a strong influence over my thoughts… I owe you my success

Happy Father’s Day

تو نگاه و دیدگاه جدیدی نسبت به گفت و گو ها به من دادی و تاثیر بسیار مهمی در افکار من داری.

You always know what’s in my head and I feel safe because you are caring and supporting from the sidelines

Happy Father’s Day

تو همیشه می دانی که چه چیزی در ذهن من است و من احساس امنیت می کنم،

زیرا می دانم که همیشه توجه و حمایت را از سمت تو دارم .

روز پدر مبارک

مطلب مشابه: متن تبریک روز پدر؛ جملات قشنگ، اشعار احساسی و عکس نوشته روز پدر مبارک

I studied persistently, as your schoolteacher ways taught me…will always strive to make you proud

Love You

Happy Father’s Day

تو همیشه مانند یک معلم به من درس زندگی دادی و من در زندگی از تو آموختم.

تو حس غرور و افتخار را در من زنده می کنی. دوستت دارم

روز پدر مبارک

Thanks, Dad, for all the times you lifted me up and helped me believe that anything was possible

ممنونم پدر برای همه زمان هایی که دوباره مرا از زمین بلند کردی و به من کمک کردی تا باور کنم که همه چیز ممکن است.

Greatly appreciate your attitude and positive outlook towards Life…

Wishing you Happy Father’s Day with Best Regards

به شدت نگاه مثبت و طرز فکر تو را نسبت به زندگی می ستایم…

برایت در این روز بهترین ها را آرزومندم.

You aren’t overly expressive…but your actions speak for you…love you Papa…sending you warm wishes on Father’s Day

شاید علاقه ات را ابراز نکنی اما عملکرد تو چیزی جز عشق را نشان نمی دهد.

عاشقتم پدر. در این روز مهم بهترین آرزوها را برایت می خوام.

متن تبریک روز پدر انگلیسی

Dad. You have given me everything best in life :Your time, your care, and your love

I am truly grateful to you

!Happy Father’s Day

پدر. تو بهترین چیزها را در زندگی به من دادی:زمانت، توجهت و عشقت.

من حقیقتاً بابت همه این ها از تو سپاسگزارم و تا ابد مدیونتم. روز پدر مبارک

The quality of a father can be seen in the goals, dreams,

and aspirations he sets not only for himself but for his family

Happy Father’s Day

ویژگی منحصر به فرد پدران که در اهداف ، رویاها و انگیزه هایشان دیده می شود

این است که آن ها فقط برای خودشان زندگی نمی کنند ، بلکه زندگی خود را وقف خانواده شان می کنند.

روز پدر مبارک

A Father means so many things…

An understanding heart

A source of strength and support right from the very start

!Happy Father’s Day

پدر معنای زیادی دارد…

پدر یعنی یک قلب فهیم،

منبعی از قدرت و حمایت، دقیقا از لحظه شروع زندگی

روز پدر مبارک

The Happiness in our father-daughter relationship is a special type of wealth

The more we use it, the more it grows

I love you Dad

Happy Father’s Day!

خوشبختی و شادی در رابطه پدر دختری یک نوع ثروت خاص است که هر چقدر از آن استفاده کنی، بیشتر رشد می کند.

عاشقتم پدر

روزت مبارک!

A Father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there , but a guiding light whose love will show us the way

پدر صرفاً یک سپر نیست تا همیشه ما را عقب و از بلا ها مصون نگه دارد،

همچنین یک کشتی هم نیست که همیشه ما را به مقصد برساند، بلکه یکی نور راهنماست که عشق او مسیر را به ما نشان می دهد.

Dad, wishing you a box of happiness

For today, tomorrow and always

With all my love!

Happy Father’s Day

پدرم با تمام وجودم برایت جعبه ای از زندگی پر از عشق برای امروز، فردا و همیشه آرزومندم!

روز پدر مبارک

مطلب مشابه: متن تبریک روز مرد از طرف همسر؛ متن عاشقانه تبریک روز مرد به شوهر

متن تبریک روز پدر انگلیسی

My superhero Dad! Wishing you loads of love and years of happiness.

Happy Father’s Day

پدر قهرمانم! من برایت سراسر عشق و سال ها شادی را آرزومندم.

روز پدر مبارک

To my dearest Dad:

You are my compass.

Thanks for always showing me the right path and for guiding me in the right direction.

Happy father’s day, I love you.

به عزیزترینم پدرم:

تو قطب نمای منی.

ممنون که همیشه راه درست رو به من نشون دادی و من رو در مسیر درست راهنمایی کردی.

روز پدر مبارک، دوستت دارم.

Whenever I would fail, you were there to pick me up and put me back on right path

Without you, I wouldn’t be where I am today.

Happy father’s day Dad, thanks for everything.

هر وقت شکست می‌خوردم، تو اونجا بودی تا من رو بگیری و به مسیر درست برگردونی.

بدون تو، من امروز اینجا نبودم.

روز پدر مبارک بابا، برای همه چیز متشکرم.

Dad, You mean the world to me. There’s no one else on earth like you.

You care so completely, give so quietly, and love so deeply.

As the years pass, I realize more and more just how lucky I am to have a Dad as wonderful as you.

Happy father’s day!

پدر، تو برای من یه دنیا معنی داری.

هیچکس دیگه ای مثل تو روی زمین نیست.

تو به طور کامل اهمیت میدی، بی سر و صدا می بخشی و عمیقا دوست داری.

هر چه سال ها میگذره، بیشتر و بیشتر متوجه میشم که چقدر خوش شانس هستم که پدری به خوبی تو دارم. روز پدر مبارک.

God knew just what He was doing when He made you my Dad! Thank you for guiding me through life. Happy Father’s day.

وقتی خدا تو رو پدر من کرد میدونست چه کار داره میکنه! ممنونم که من رو در مسیر زندگی راهنمایی می کنی. روز پدر مبارک.

متن تبریک روز پدر انگلیسی

On this Father’s day, I pray that your day is filled with joy and peace, and I give thanks to God for all that you bring to my life.

در این روزِ پدر، دعا می کنم که روزت پر از شادی و آرامش باشه و خدا رو به خاطر همه چیزهایی که به زندگی من میاری سپاسگزارم.

When I count my blessings, I count you twice! Happy Father’s day to my wonderful dad, I love you.

وقتی نعمت هام رو میشمارم، تو رو دوبار میشمارم! روز پدر رو به پدر فوق العاده ام تبریک میگم، دوستت دارم.

Sending you all my love and I wish I could be there to give you a big bear hug.

Happy Father’s day!

تمام عشقم رو برات می فرستم و ای کاش می تونستم اونجا باشم تا تو رو در آغوش بگیرم.

روز پدر مبارک!

Thanks for giving me so much love, attention, and care. You truly are the best Daddy! Happy Father’s day.

از اینکه این همه عشق، توجه؛ و اهمیت به من میدی متشکرم. تو واقعا بهترینی بابا! روز پدر مبارک.

Thank you for all the sacrifices you make for our family and all the joy and love you bring into our lives. We couldn’t have asked for a better Dad! Happy Father’s day.

ازت برای تمام فداکاری هایی که برای خانواده ما انجام میدی و همه شادی و عشقی که به زندگی ما میاری سپاسگزاریم. ما نمی تونستیم پدر بهتری بخوایم! روز پدر مبارک.

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

Amir

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *