تعبیر خواب مار و معانی مشاهده انواع مار در خواب با تعابیر معتبر

یکی از خواب‌هایی که بیشتر افراد آن را می‌بینند و از آن ترس دارند، خواب مار است‌‌. این خواب امکان دارد با توجه به شرایطی که دارد یا اتفاقاتی و جزئیاتی که در خواب قابل مشاهده است مانند رنگ مار، احساسی که شما هنگام دیدن آن خواب دارید و …، تعابیر مختلفی داشته باشد‌.

همچنین افراد مختلفی تعابیر مختلفی از ارائه داده‌اند‌. به همین دلیل در این مقاله یعنی همه چیز درمورد تعبیر خواب مار، تصمیم گرفتیم تا به طور کلی به این خواب بپردازیم. پس اگر این خواب را دیده‌اید و به دنبال تعبیر آن هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

همه چیز درباره تعبیر خواب مار 

تعبیر خواب مار و معانی مشاهده انواع مار در خواب با تعابیر معتبر

همانطور که گفتیم، تعبیر این خواب با توجه به جزئیات آن متفاوت است‌. اما به طور کلی، این خواب در بسیاری از فرهنگ‌ها و نظریه‌های روانشناسی، مارها نمادی از تغییر، تجدید، خطر، جذب جنسی، ناخودآگاه و …. باشد. در این بخش‌ این خواب را با توجه به جزئیات بررسی می‌کنیم.

تعبیر خواب مار از نظر معبران

تعبیر خواب مار و معانی مشاهده انواع مار در خواب با تعابیر معتبر

در این بخش‌ خواب مار را از نظر معبران مختلف بررسی می‌کنیم که به شرح زیر هستند:

امام جعفر صادق (ع) 

امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب این خواب می‌فرمایند:

تعبیر اول 

خواب مار می‌تواند نشانه وجود دشمن پنهانی در زندگی و اطراف فرد باشد.

تعبیر دوم

دیدن مار در خواب ممکن است نمادی از عمر طولانی و زندگی پایدار باشد.

تعبیر سوم 

تعبیر دیگر خواب مار سلامتی و تندرستی فرد است.

تعبیر چهارم

تعبیر بعدی خواب مار، رسیدن به قدرت یا مالکیت یا حتی نشان دهنده امضای سند است.

تعبیر پنجم

نشان دهنده زنی در اطراف شما است که می‌تواند دوست، همسر یا یکی از اعضای خانواده شما باشد. برای آقایان تعبیر ازدواج نیز دارد.

تعبیر ششم

تعبیر بعدی آن برای خانم‌های باردار نشان دهنده فرزند پسر است.

محمد ابن سیرین

وی می‌فرمایند دیدن مار در خواب نشان دهنده دشمنی پنهانی در اطراف شما است.

ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی خواب گرفتن مار را نشان دهنده خوابی خوش می‌داند.

منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن مار را در خواب را به معنای خطر و هشدار می‌داند. به همین دلیل دیدن آن می‌تواند حاکی از وجود دشمن در اطراف و زندگی شما باشد که قصد حمله و آسیب را دارد. همچنین یک افسانه قدیمی وجود دارد که مارها به طور اطراف مار و گنج پنهان شده جمع شده و از آن مراقبت می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت که دیدن خواب مار به معنای رسیدن به مال و ثروت است. معنای دیگر این خواب از نظر منوچهر تهرانی، زنی خطرناک و موزی اما زیبا و خوش چهره است.

خالد بن علی العنبری

اگر فردی در خواب مار ببینید، تعبیر آن وجود دشمنی بسیار ثروتمند و با نفوذ است. به همین دلیل در صورت کشتن این مار یعنی بر دشمنان خود غالب و پیروز می‌شوید. تعبیر دیگر آن، اشاره به درگیری و اختلاف بین خانواده شما است. این اختلاف ممکن است بین شما یا همسر و فرزندانتان باشد.

جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید اگر در خواب مار دیدید که شما را بلعید و خورد یعنی از دشمن شکست می‌خورید و دچار ضرر و خسارت می‌شوید. اما اگر سوار مار بزرگی شدید یعنی دشمنان قدیمی و بزرگ شما برای صلح و سازش سمت شما آمده و شما با آن صلح می‌کنید.

لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو دیدن مار را در خواب به معنای گرفتار شدن به دردسر و موانع مختلف است. در صورتی که در خواب تبدیل به مار شدید، یعنی در جایی حضور پیدا می‌کنید که خیلی به شما احترام نمی‌گذارند. در نتیجه شاید با شخصی روبه‌رو شوید که خیلی برای شما قائل نشود. همچنین در صورت دیدن خواب

گرفتن مار یعنی شما برای انجام یک عملی شک پیدا می‌کنید و برای انجام دادن یا ندادن آن دو دل می‌شوید. خواب دیگر این است که اگر دیدید ماری قصد دارد به شما حمله کند و شما توان فرار را نداشتید، یعنی نسبت به آینده خود نا امید هستند. نیش زدن مار نیز از نظر لوک اویتنهاو از بین رفتن آرامش خانواده برای مدتی است. دیدن خواب کش و قوص دادن بدن مار یعنی شما از یک خطر نجات خواهید یافت. اما اگر دیدید ماری را کشتید یعنی در برابر دشمنان و بدخواهان خود پیروز می‌شوید.

مطلب مشابه: تعبیر خواب گربه؛ معنای مشاهده انواع گربه در خواب و تعابیر آنها

علامه مجلسی

علامه مجلسی معنای دیدن خواب مار را بدهکاری قرض یا ادای وام تعبیر کرده است.

آنلی بیتون

آنلی بیتون دیدن خواب مار را به گرفتار شدن به بدی و شرارت‌ها تعبیر می‌کند. می‌تواند نشان از دوستانی بد و شرور نیز باشد. اما اگر خواب درگیری مارها را دیدید، یعنی از درگیری و کشمکش با دیگران پشیمان خواهید شد و به دنبال آشتی و سازش خواهید رفت. کشتن مار نیز در خواب از نظر آنلی بیتون، پیدا کردن فرصت برای پیشرفت و پیروزی بر دشمنان خود است. اگر در تخت خواب یا اتاق خود ماری را دیدید، باید به احساسی که آن لحظه در خواب با دیدن آن مار به شما دست می‌دهد، دقت کنید. هر مشکل و نگرانی که در ارتباط با خانواده خود دارید، باعث دیدن این خواب می‌شود. خواب تعقیب کردن مار نشانه موقعیتی است که باب میل شما نبوده و شما از رویارویی با آن جلوگیری می‌کنید.

تام جت ویندو

ویندو دیدن مار را در خواب غریزه جنسی تعبیر می‌کند. در صورتی که در خواب دیدید ماری به دور خود می‌پیچد، یعنی شما تحت کنترل هیجانات شخصی هستید. گذاشتن دم مار در دهان خود نشان دهنده نزدیکی و مقاربت است. بلعیده شدن توسط مار نشان دهنده این است که شما از گذر عمر خود خوشحال نیستید.

زیگموند فروید

زیگموند فروید این خواب را نماد مردی خود چهره می‌داند که امکان دارد برای شما از لحاظ جنسی جذاب یا حتی خطرناک باشد.

کارل گوستاو یونگ

کارل یونگ به علت پوست انداختن مار، خواب آن را تغییر و تحول می‌داند. همچنین از نظر او فرار کردن از مار می‌تواند نشانه فردی باشد که شما در دنیای واقعی نسبت به او رغبت و میل ندارید و نمی‌خواهید با او روبه‌رو شوید.

تعبیر خواب مار بر اساس موضوع آن

تعبیر خواب مار و معانی مشاهده انواع مار در خواب با تعابیر معتبر

همانطور که گفتیم، خواب مار بر اساس نظرات معبران مختلف می‌توانید تعابیر مختلفی داشته باشد. همچنین تعبیر آن با توجه به نحوه دیدن آن و حسی که هنگام دیدن آن دارید تغییر کند. به همین دلیل در این بخش می‌خواهیم این خواب را بر اساس موضوع آن بررسی کنیم که به شرح زیر است:

مار در چمن

دیدن مار در چمن در خواب، نشانه تاسف، تهمت، مهمر، بی‌وفایی و حسرت خوردن است.

مار در خانه

خواب مار در خانه نمادی از وچود دشمن در بین نزدیکان و آشنایان شما است. اگر دیدید از در و دیوار منزل شما مار می‌ریزد یعنی از طرف یک فرد مقام دار دچار ناراحتی و غم می‌شوید.

مار در بیابان

در صورتی که در خواب خود در بیابان ماری دیدید یعنی دشمن شما غریبه و نزدیک نیست.

مار درون آب

دیدن خواب مار درون آب یعنی شما در اوج لذت و خشنودی هستید، همه چیز بهم می‌ریزد و گرفتار دردسر می‌شوید.

مار بزرگ

در روانشناسی مار بزرگ نمادی از تغییر، تجدید، خطرات پنهان، ترس‌ها یا انرژی‌های ناخودآگاه باشند. اگر در خواب با دیدن مار بزرگ احساس ترس یا اضطراب کردید، یعنی ترس و نگرانی‌‌هایی در ناخودآگاه شما وجود دارد. در صورتی که احساس کنجکاوی یا احترام نسبت به آن مار داشتید، نشان دهنده رشد شخصیتی شما است. یادتان باشد که تعبیر خواب نیز می‌تواند طبق تجربیات و احساسات فردی شما شکل بگیرد. به همین دلیل باید به جزئیات خواب خود فکر کنید برای مثال رنگ مار، محیطی که مار در آن قرار دارد، احساس که دارید و … زیرا همه این نکات در تعبیر خواب شما اهمیت دارند.

مار بزرگ در خانه

این خواب می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. خانه در خواب معمولا به معنای نماینده خود فرد، خانواده یا امنیت شخصی است. در نتیجه مار بزرگ در خانه نوعی به حس امنیت یا حریم خضوضی شما مربوط است. به همین دلیل در این مورد چندین احتمال وجود دارد که شامل:

چالش‌ها و تهدیدات احتمالی

اولین تعبیر نمادی از احساس نگرانی یا تهدید است. این موضوع می‌تواند مربوط به خانواده، ربطی شخصی یا شغل فرد شود.

تغییرات عمده

حضور یک مار در خانه می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات بزرگ در زندگی شما باشد که شاید هنوز به طور کامل با آن روبه‌رو نشده‌اید.

نیروی پنهان

ممکن است وجود مار در خوانه در خواب به ناخودگاه شما اشاره داشته باشد که در زندگی روزمره شما موثر است.

نیاز به محافظت یا شفا

این خواب امکان دارد اشاره به نیاز به محافظت از خود یا خانوادتان در برابر مسائلی باشد که شما را آزار می‌دهد.

مار کوچک

مار کوچک از نظر روانشناسی در خواب به معنی احساسات پنهان، ترس‌ها یا مسائل درونی شما است. همانطور که حدس می‌زنید، اندازه مار به معنای بزرگ و کوچک بودن یا کم اهمیت یا مهم بودن مشکلات شما باشد. در نتیجه هر چقدر سایز ماری که در خواب می‌بینید کوچک‌تر باشد، به معنای کم اهمیت یا کوچک بودن مشکل شما است. در نتیجه این خواب می‌خواهد به شما بگوید که مشکل شما کوچیک بوده و شما می‌توانید بر آن تسلط پیدا کرده و مشکل خود را حل کنید.

مطلب مشابه: تعبیر خواب عقرب؛ تمام تعابیر در مورد دیدن عقرب در خواب

همچنین مار در بسیاری از فرهنگ‌ها به معنای تجدید حیات، تغییر و تحول است. به همین دلیل دیدن خواب مار کوچک به معنای یک دوره تغییر و تحول است که شاید هنوز کامل آشکار نشده است. از طرفی دیگر، این خواب به معنای انرژی خلاقانه یا جنبه‌هایی از شخصیت شما باشد که هنوز به طور کامل کشف نشده‌اند. این خواب می‎‌تواند به چندین جنبه از زندگی بیداری و حالات درونی شما اشاره داشته باشد. در نظر گرفتن جزئیات در خواب و احساسی که دارید نیز می‌تواند مهم باشد. چند تفسیر بر اساس دیدگاه روانشناسی در این باره وجود دارد که اعم از:

تغییر و تحول

مار در بیشتر اوقات نماد تتجدید و تحول است، مخصوصا با توجه به توانایی‌ که در پوست اندازی دارند. به همین دلیل دیدن مار بی آزار در خواب ممکن است نشان دهنده تغییرات پیش رو یا فرآیند تحول درونی باشد که شما نسبت به آن حس امنیت دارید.

ترس‌های بی اساس

برخی اوقات مار در خواب نمادی از ترس‌هایی است که در واقعیت خطر کمتری دارند. دیدن مار بی آزار نشانه این است که ترس‌های شما بیش از حد بزرگ شده و زمان آن رسیده است که با دید بازتری به آن‌ها نگاه کنید.

حساسیت و غرایز

مار همچنین ممکن است نمادی از حساسیت‌ها، غرایز و قدرت درونی باشند. دیدن مار بی آزار در خواب می‌تواند حاکی از این باشد که شما به غرایز خود اعتماد داشته و می‌توانید قدرت‌های درونی خود را شناخته و آن‌ها را شناسایی کنید.

رشد شخصی

مار کوچک در خواب نیز ممکن است نشانه رشد شخصیتی و پذیرش جنبه‌هایی از شخصیت خود باشد که قبلا نادیده گرفته یا از آن‌ها اجتناب کرده‌اید.

رابطه‌ها

علاوه‌بر این‌ها، مار بی آزار به روابطی اشاره دارد که از نظر شما خطری ندارند اما باید با دید بازتری به آن‌ها نگاه کرده و آن‌ها را بازبینی نمایید.

مار مرده

در صورت دیدن خواب مار مرده باید بدانید که خطری از شما رفع خواهد شده و شما آسیبی نمی‌بینید.

مار افعی

مار افعی در خواب به معنی انسان‌های پر حرف و نادان است. در صورتی که همچین اشخاصی را در اطراف خود دارید، این خواب می‌خواهد به شما بگوید که باید از آن‌ها دوری کنید. در صورت گرفتن مار افعی در خواب، یعنی شما برای حل کردن مشکلات و گرفتاری‌های خود چاره‌ای می‌اندشید و از آن‌ها خلاص می‌شوید. نیش زدن مار افعی در خواب نیز همانطور که مشخص است، به معنای بدبیاری و بد شناسی است. به همین دلیل با دیدن این خواب منتظر این باشید که چند روز با بدبیاری روبرو شوید.

فرار کردن مار

اگر در خواب دیدید که مار از شما فرار می‌کند، یعنی دشمن شما بسیار ضعیف بوده و بی خطر است.

مار رنگارنگ

به دلیل اینکه این مار معانی و نمادهای گوناگونی از تجارب و زمینه‌های فرهنگی فرد دارد، در ادامه چند تفسیر ممکن را بررسی می‌کنیم:

تنوع و پیچیدگی

مار رنگارنگ می‌تواند نمادی از تنوع و پیچیدگی زندگی باشد. این می‌تواند به معنای وجود شرایط یا احساسات متفاوت و گاهی متضاد در زندگی شما باشد.

تغییر و تجدید

همانطور که کمی پیش گفتیم، مار در بسیار از فرهنگ‌ها نشانه تغییر و تجدید است. رنگ‌های مختلف می‌توانند بیانگر ابعاد مختلف تغییر و تجدید باشند مثلا رشد شخصی، تغییرات در روابط یا تحولات حرفه‌ای باشد.

خلاقیت و انرژی

رنگ‌های روشن و زنده نشان دهنده جریان‌های خلاق و انرژی‌های مثبت باشد. خواب شما امکان دارد دعوت به ابراز خلاقیت و پذیرش انرژی‌های نوین در زندگی‌تان باشد.

احساسات پنهان

رنگ‌های مختلف در این مار نشان دهنده احساسات پنهان یا نادیده گرفته شده هستند. شاید خواب شما اشاره به این داشته باشد که زمان آن رسیده است که به این احساسات توجه کنید.

مار سفید

این مار می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد که به احساس شما هنگام دیدن آن خواب بستگی دارد. در برخی از فرهنگ‌ها مار سفید نمادی از تجدید، محافظت و حکمت است، در حالی که در فرهنگ‌های دیکر ممکن است نمادی از ترس، خیانت یا وسوسه باشد. رنگ سفید از نظر رنگ شناسی معمولا نماد پاکی، معنویت و آغاز جدید است. در نتیجه دیدن این رنگ مار در خواب می‌تواند یکی از تفاسیر زیر را داشته باشد:

تجدید و آغاز جدید

یکی ز تفاسیر آن می‌تواند تغییرات مثبت و آغاز جدید در زندگی شما باشد. بدین معنا که در زندگی شما قرار است یک تغییر و تحول ایجاد شود.

پاکسازی و شفا

خواب ممکن است نوعی پاکسازی روحی یا عاطفی باشد که در آن ما احساس رهایی از بارهای گذشته و حرکت به سوی شفای درونی را دارید.

حکمت و محافظت

تعبیر دیگر مار سفید، نمادی از حکمت است که در گرفتن تصمیمات مهم شما را یاری می‌کند. یا نشان دهنده محافظت و هدایت معنوی در زندگی شما باشد.

مار سیاه

این رنگ از مار معمولا نمادی از تغییر، تجدید، مخفی گری، حکمت، خطر یا تهدید باشد. رنگ سیاه معمولا نمادی از ناشناخته‌ها یا ترس‌ها در ناخودآگاه فرد است. به همین دلیل دیدن این مار در خواب می‌تواند نشانه ترس‌های ناخودآگاه یا انرژی‌های پنهان باشد. این خواب می‌تواند نمادی از مواجهه با موقعیت‌هایی از خود یا در زندگی‌تان باشد که باعث نگران شدن شما می‌شود. در صورتی که در خواب احساس ترس یا اضطراب کردید، خواب شما می‌تواند نشانه‌ای از مقابله با ترس‌های ناخودآگاه یا موقعیت‌هایی باشد که فکر می‌کنید کنترلی روی آن‌ها ندارد. در صورت حس کنجکاوی یا بی تفاوتی، این خواب می‌تواند حاکی از آمادگی شما در برابر رویارویی با مسائل پنهان یا کشف جنبه‌های ناشناخته از خودتان باشد.

تعبیر روانشناختی

 از دیدگاه روانشناسی مار سیاه نشان دهنده جنبه‌هایی از خود انسان است که باید پاکسازی شود. همچنین این خواب می‌تواند نشانه رهایی از ترس‌ها و نگرانی‌های قدیمی یا آغاز دوره‌ای جدید از رشد شخصی در زندگی فرد باشد. مانند خواب‌های دیگر شما باید به احساس خود هنگام خواب توجه کنید. اما به طور کلی این مار نشان دهنده تجدید، مرموز بودن، خطر، ترس، وسوسه یا تغییر است.  رنگ سیاه مار می‌تواند به احساسات عمیق‌تر، ناشناخته‌ها ی ترس‌های پنهان باشد.

احساسات در خواب

همانطور که در بخش‌های قبلی گفتیم، احساسات در خواب نقش مهمی دارند و تقریبا نیمی از تعبیر خواب شما به همین احساسات بررسی دارد، پس اگر احساس می‌کنید که خواب شما معنای خاصی دارد حتما به احساسی که هنگام خواب دارید توجه کنید و سعی کنید آن را به خاطر بسپارید. احساساتی که هنگام خواب می‌توانند به شما دست دهد شامل موارد زیر است:

ترس یا اضطراب

اگر هنگام دیدن خواب مار سیاه از آن ترسیدید، این خواب نشان دهنده ترس‌ها یا نگرانی‌های ناشناخته در بیداری است که به رویایی نیاز دارند.

کنجکاوی یا بی تفاوتی

اگر نسبت به مار سیاه کنجکاو یا حتی بی تفاوت بودید، ممکن است نشانه این باشد که چالش‌ها و تغییرات زندگی خود را پذیرفته‌اید.

جزئیات خواب

حالت و جزئیاتی که شما در خواب مار سیاه می‌بینید نیز اهمیت دارد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تعقیب کردن

در صورتی که در خواب توسط یک مار سیاه در تعقیب بودید، یعنی مسئله‌ای در زندگی شما وجود دارد که می‌خواهید از آن فرار کنید.

گاز گرفتن

اگر ماری سیاه در خواب شما را گاز گرفت، یعنی در برابر یک وضعیت یا احساساتی آسیب پذیر هستید و غافلگیر شده‌اید.

مشاهده از دور

در صورت مشاهده کردن مار از دور، یعنی باید درمورد یک مسئله‌ای احتیاط کنید و این خواب به شما هشدار می‌دهد.

تعبیر روانشناسی

در علم روانشناسی مار نشانه ناخودآگاه، ترس‌های عمیق یا جنبه‌هایی از شخصیت شما است که مایل نیستید آن را بپذیرید. رنگ سیاه عمیق این احساسات یا نیروی ناشناخته را نشان می‌دهد.

مار سبز

مار سبز نشانه دشمنی با ایمان و درستکار است که شخصیت پلیدی ندارد. این خواب می‌تواند نشانه ابعاد مختلفی از فرهنگ، شخصیت و احساسات فرد باشد. رنگ سبز معمولا با رشد، سلامتی، طبیعت و تجدید ارتباط دارد. در صورتی که با دیدن این مار در خواب احساس آرامش یا راحتی داشتید، نشان دهنده رشد شخصیتی، تجدید حیات، اتصال مثبت به طبیعت یا بخش‌هایی از زندگی شما است که حس می‌کنید در حال شکوفایی هستند. اما اگر ترس یا نگرانی داشتید، می‌تواند نشان از ترس‌های ناشناخته، نگرانی‌ها و مقاومت در برابر تغییراتی باشد که پتانسیل رشد یا تجدید حیات را دارند.

مار غیر عادی

اگر در خواب شما مارها به اشکال غیر عادی تبدیل می‌شوند، بدین معنا است که باید در برابر مشکلات خود خونسرد باشید و در کمال آرامش و با سیاست آن‌ها را حل کنید.

مار بی سر

مار بی سر می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد که شامل از دست دادن کنترل یا هدایت، بی اعتنایی به مسائل مهم، تمایل به اجتناب از خطر، پایان دادن به مراحل یا روابط و تغییر و تحول هستند.

خوردن گوشت مار

دیدن خواب خوردن گوشت مار می‌تواند به معنای رسیدن به قدرت و مقام باشد.

تیکه کردن مار

در صورتی که در خواب خود مار را تکه تکه کردید، یعنی چیزی یا مالی از دشمن به شما خواهد رسیدید.

جمع‌بندی

در این مقاله به تعبیر خواب مار پرداختیم. تعبیر خواب مار یا هر خواب دیگری می‌تواند به جزئیات خواب، حالتی که شما هنگام خواب دارید و احساساتی که دارید بستگی داشته باشد. همچنین معبران مختلف برای این خواب تعابیر متفاوتی دارند. همچنین این خواب از نظر روانشناختی نیز تعابیر متفاوتی دارد. برای مثال دیدن مار کوچک در خواب می‌تواند نمادی از کم اهمیت بودن مشکلات شما باشد. یا داشتن حس بی تفاوتی در خواب می‌تواند نشانه از بین بردن مشکلات باشد. یا اگر شما در خواب ببینید که در خواب سوار ماری شده‌اید یعنی با دشمنان خود صلح خواهید کرد.

اشتراک گذاری

نظرات کاربران