سبکِنو

تعبیر خواب گربه؛ معنای مشاهده انواع گربه در خواب و تعابیر آنها

دیدن خواب حیوان‌های دوست داشتنی مانند سگ و گربه در خواب می‌تواند حس خوبی به انسان منتقل کند. اما گاهی این موجودات دوست داشتنی ممکن است در شرایط متفاوتی به خواب شما بیایند و باعث ترس و وحشت شما شوند. همچنین دیدن خواب حیوان‌هایی همچون گربه نیز تعبیر با توجه به جزئیات آن می‌تواند تعبیر خوب یا بدی داشته باشد. در این مقاله، یعنی مقاله تعبیر خواب گربه می‌خواهیم تعبیر این نوع خواب را از همه لحاظ برای شما بررسی کنی. پس اگر این خواب را دیده‌اید و می‌خواهید تعبیر آن را بدانید، تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه؛ معنای مشاهده انواع گربه در خواب و تعابیر آنها

اگرچه گربه‌ها حیوانات بامزه و دوست داشتنی هستند اما دیدن آن‌ها در خواب می‌تواند تعبیر خوبی نداشته باشد. این حیوانات، جزء حیوانات باهوشی هستند که به راحتی در دام نمی‌افتند و به کودکتن خود اهمیت زیادی می‌دهند. جالب است بدانید که گربه‌ها صفات مردانگی ندارند. همانطور که می‌دانید گربه‌ها معمولا از مکان‌های مختلف غذا می‌دزدند. بدین ترتیب، دیدن خواب آن‌ها نیز به معنای زنی دزد است. تعبیر دیگر، درگیری و نزاع بوده که آن هم به دلیل این است که گربه‌ها هنگام عصبانی شدن پنجه کشیده و گاز می‌گیرند. البته دیدن خواب گربه با توجه به جزئیات آن می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد و معابران مختلف نیز تعابیر متفاوتی از این خواب دارند. در این بخش جزئیات آن را بیان کردیم که به شرح زیر هستند:

تعبیر خواب گربه بر اساس معابر

تعبیر خواب گربه؛ معنای مشاهده انواع گربه در خواب و تعابیر آنها

در این بخش تعبیر این نوع خواب را از نظر معابر مختلف تعبیر کنیم:

امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق این خواب را از پنج جهت تعبیر می‌کند:

دزد: امام جعفر صادق (ع) می‌فرمایند یکی از تعابیر خواب گرفته دزد و دزدی است و شما باید مراقب اموال خود باشید.

فرد سخن چین: دومین تعبیر خواب گربه به بیان امام جعفر صادق (ع) فرد خبر چین و دو بهم زن است. چنین شخصی ممکن است اطراف شما باشد و شما باید مراقب باشید.

بیماری: تعبیر بعدی بیماری و مشکل جسمی است. در نتیجه شما باید بیشتر به سلامتی خود توجه کنید.

جنگ و دشمنی: آخرین تعبیر خواب گربه از نظر امام جعفر صادق (ع) درگیری و نزاع با شخصی است. بدین معنا که شاید شما با کسی دشمنی می‌کند یا شما با کسی دشمنی می‌کنید.

محمد ابن سیرین

از نظر محمد ابن سیرین، خواب گربه نشانه یک مرد ناصالح، بدکردار و دزد است. در صورتی که چنین فردی اطراف شماست، از او دوری کنید. ابن سیرین گربه را بدین گونه تعبیر می‌کند چراکه گربه صفات مردانگی نداشته و بیشتر صفات زنانگی است.

لوک اویتنهاو

دیدن گربه درخواب حاکی از یک دوست نادرست است. این دوست به ظاهر دلسوز شما بوده و در پشت سر ما به دنبال آسیب زدن به شما است. در نتیجه باید مراقب او باشید.

از نظر یوسف نبی

در صورتی که در خواب گربه‌ای را کشتید، تعبیر این خواب به معنای فرد سائل و درویش صفت است. این فرد امکان دارد به کمک شما نیاز داشته باشد.

ابراهیم کرمانی

از نظر ابراهیم کرمانی در صورتی که گربه‌ای را کشتید و پوست آن را کندید، تعبیرش این است که به یک مال دزدی و حرام دست خواهید یافت.

مطلب مشابه: معنی خواب های رایج؛ تعبیر خواب انواع خواب هایی که مرتب می بینیم

منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر محیط تهرانی درمورد گربه می‌گوید گربه حیوانی اهلی و دوست داشتنی است که می‌تواند توسط انسان تربیت شود و با او خو بگیرد. این حیوان نسبت به صاحب خود شاخت زیادی داشته و خود را برای او لوس می‌کند. گربه حس وفاداری زیادی به صاحب خود ندارد اما عشق زیادی به فرزندانش دارد. به حدی که حتی به دلیل دفاع از جان فرزند خود، جان خد را به خطر می‌اندازد. گربه حیوان تمیزی بوده و به نظافت خود اهمیت می‌دهد. او معتقد است که گربه نماد زنی است که دزدی کردن را دوست داشته و این کار را از روی عادت انجام می‌دهد.

خالد بن علی العنبری

خالد بن علی العنبری می‌گوید دیدن گربه در خواب به معنای خدمتکار تفسیر می‌شود وی می‌گوید دیدن گربه در خواب به معنای دزدی از اهل خانه است. گربه در خواب به شناخت از خانواده خودتان تعبیر می‌شود.

از نظر روانشناسان

تعبیر خواب گربه؛ معنای مشاهده انواع گربه در خواب و تعابیر آنها

از نظر روانشناسان گربه در خواب نماد تمایل داشتن به شادی و شاد بودن است. یعنی شما دوست دارید زندگی شاد و پر انرژی‌ای داشته باشید. حیواناتی که شما در خواب می‌بینید نمادی از غرایز و امیال درونی اولیه شما هستند که باید آن‌ها را بشناسید و کنترل‌شان کنید. گربه نقطه مقابل افسردگی و دل مردگی است و شما با دیدن آن در خواب خود یعنی می‌خواهید به کارهای سرگرم کننده و اعمالی که مانع از احساس افسردگی در شما می‌شود، بپردازید.

تعبیر خواب گربه بر اساس موضوع آن

همانطور که گفتیم، با توجه ب جزئیات گربه در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل در این بخش خوتب گربه را بر اساس موضوع آن مورد بررسی قرار دادیم که به شرح زیر هستند:

گربه در خانه

اگر در عالم خواب و رویا خنه خود را دیدید که در آن گربه وجود داشت بدانید که این خواب به معنای وجود یک موجودیت خاص در زندگی شما اشاره دارد. به معنای این است که یک موجود نسبتا کوچک و بسیار مهربان و عاطفی در زندگی شما وجود دارد که به شما حس خوبی منتقل می‌کند. با حضور این موجود در منزل خود شما احساس دلگرمی کرده و در منزل خود راحت هستید و آسایش دارید. دیدن گربه در خواب می‌تواند نشانه احساس امنیت و آرامش در زندگی شخص رویاپرداز باشد، این خواب به معنای این است که شخص رویاپرداز روحیه بسیار انعطاف پذیری داشته و زیبایی و نیکویی را در همه چیز جستجو می‌کند. این موضوع باعث می‌شود تا او آرامش داشته باشد که بسیاری از افراد این آرامش را ندارند.

اگر شخص با دیدن این گربه احساس اضطراب کند، بدین معنا است که شخص رویاپرداز در زندگی خود با شرایطی مواجه می‌شود که باعث متزلزل شدن و نگران شدن او خواهد شد. چالش‌هایی که باعث پدید آمدن احساس ناتوانی و ترس در او شده و باعث آشفته خاطری او می‌شود. برخی از تعبیرگران دیدن گربه را در خواب بد و ناخوشایند می‌دانند. این افراد گربه را نمادی از بدشناسی، خیانت، دورویی، فریب، نیرنگ و موارد ناپسند دیگر می‌دانند. تعبیرگران می‌گویند که این حیوان بسیار مرموز، حسود و مستقل است می‌تواند صفات منفی مانند ریاکاری، صفات شیطانی، منفی و ناخوشایندی داشته باشند.

گربه زیاد در خانه

در صورتی که در منزل خود گربه‌های زیادی مشاهده کردید، خواب شما تعبیر مثبتی دارد. این خواب به معنای این است که شما فرد انعطاف پذیری هستید و به راحتی با همه چیز کنار می‌آیید. یعنی همه چیز را به سرعت می‌پذیرد، خودتان را با شرایط منطبق می‌کند. همچنین می‌تواند به این معنا باشد که ثروت و فراوانی تمامی قسمت‌های زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده و زندگی شما پر از برکت و راحتی خواهد شد.

اگر گربه‌هایی که در منزل شما وجود دارند، بسیار آرام بودند و با آرامش رفتار می‌کردند طوری که هیچ آسیبی به شما و زندگی شما وارد نمی‌کردند، به معنای کیفیت و عمق زنگی شما در عالم بیداری و هوشیاری اشاره درد. بدین معنا که زندگی شما بسیار مفید و ثمربخش خواهد شد و لحظات خوبی را برای شما رقم خواهد زد.

اما در صورتی که گربه‌ها در خواب شما ناآرام بودند و نارضایتی داشتند یا به دنبال غذا می‌گشتند. یعنی خواب شما مانند پند و اندرز بوده از شما می‌خواهد که تغییراتی را در وضعیت و سبک زندگی خود ایجاد کنید. این خواب به شما این پیام را می‌رساند که اگر تغییرات مفید و هوشمندانه‌ای در سبک زندگی خود به وجود آورید، قطعا بسیاری از مشکلات شما حل خواد شد و بسیار بهتر و راحت هستند.

بچه گربه‌های زیاد در خانه

در صورتی که در عالم خواب تعداد زیادی بچه گربه مشاهده کردید، نشانه امیال و آرزوهای شما بوده و یعنی شما فردی بسیار خانواده دوست و اجتماعی هستید و می‌خواهید با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنید. شما می‌خواهید در محل زندگی و کار خود با افراد هم فرکانس خود باشید، کسانی که با شما هم عقیده بوده و ذهنیت مشابهی با شما دارند. دیدن خواب وجود بچه گربه زیادی در منزل بدین معناست که شما تمایل به داشتن فرزند زیاد دارید و می‌خواهید محل کارتان پر از افرادی باشد که شما را دوست دارند. همچنین ممکن است فردی که این خواب را می‌بیند در بیداری و هوشیاری فرزندان زیادی داشته بشد اما دوست دارد محیط خانه و زندگی‌اش پر از جنب و جوش و شلوغی باشد.

اگر گربه‎‌های موجود در خانه شما مشغول خوردن چیزی مانند شیر یا شکلات بودند، تعبیر آن خوشایند بوده و یعنی شما به آرزوهایتان به حقیقت می‌پیوندند و شما بسیار احساسات خوبی را تجربه خواهید کرد. همچنین لحظات بسیار خوبی در انتظار شما هستند و لذت بخش‌ترین لحظات زندگی شما زمانی است که در کنار خانواده و دوستان خود هستید. اگر با دیدن این گربه‌ها در خواب احساس کردید که نمی‌توانید از آن‌ها نگهداری کنید، یعنی شما فردی مسئولیت پذیر هستی که همواره دوست دارید به بهترین نحو از دیگران نگهداری کنید.

گربه باردار

دیدن گربه باردار در خواب می‌تواند نمادی از باروری، خلاقیت و پتانسیل برای رشد و توسعه باشد. این خواب می‌تواند به معانی مختلفی اشاره داشته باشد که ب توجه به زمینه فردی و احساساتی که در طول خواب تجربه می‌شوند، متفاوت است. در این بخش چندین تعبیر را برای شما شرح می‌دهیم:

آغازهای جدید و فرصت‌ها: گربه باردار در خواب می‌تواند نشانه آغازهای جید، فرصت‌های نو و پتانسیل برای رشد و پیشرفت باشد. این پیشرفت ممکن است به معنای یک پروژه جدید، ایده‌های خلاقانه یا حتی تغییر مثبت در زندگی شخصی فرد باشد.

باروری و پرورش: در صورتی که در زندگی خود قصد باردار شدن دارید و برای آن اقدام کردید، دیدن خواب گربه باردار می‌تواند به معنای باردار شدن شما باشد.

خلاقیت و تولید: گربه‌ها در بسیار از فرهنگ‌ها نماد خلاقیت و راز آلود بودن هستند. یک گربه باردار می‌تواند نشان دهنده خلاقیت و تولیدی باشد که در حال شکوفایی است و نیاز به بروز و ابراز دارد.

مسئولیت‌های جدید: دیدن یک گربه بادار ممکن است به معنای پذیرش مسئولیت‌های جدید باشد. این خواب امکان دارد که به شما یادآوری کنید که برای پذیرش و مراقبت از نتایج فعالیت‌ها و تلاش‌های جدید خود آماده باشید.

تحول شخصی: این خواب ممکن است نمادی از تحول شخصی و رشد درونی باشد. در صورتی که در خواب گربه باردار دیدید، می‌تواند نشانه یک دوره رشد و توسعه شخصی باشد و باعث ایجاد تغییرات مثبت در شخصیت، باورها یا اهداف شما شود.

مطلب مشابه: تعبیر خواب عقرب؛ تمام تعابیر در مورد دیدن عقرب در خواب

گربه خوابیده

در صورتی که در خواب خود گربه‌ای خوابیده دیدید که خر خر می‌کند، این خواب به معنای شروع یک مرحله مثبت و سازنده در زندگی شما خواهد بود. شما در این مرحله به احساس آرامش خاطر و خوشحالی وصف ناپذیری دست خواهید یافت.

در صورتی که در خواب دیدید یک گربه در کنار یا دامن شما خوابیده است، این خواب نشانه بسیار خوبی و مثبتی محسوب می‌شود. دیدن خواب گربه خوابیده به معنای این است که شما خوشحال هستید و در زندگی خود تصمیمات مهم و سازنده خواهید گرفت.

گربه مرده

اگر در خواب یک گربه مرده دیدید، این خواب ممکن است نشان دهنده احساسات شما در طول خواب و زمینه‌های فردی زندگی‌تان بستگی دارد. از نظر روانشناسی مردن در خواب نمادی از پایان یافتن یا تغییر است. بدین ترتیب، دیدن گربه مرده در خواب، می‌توانید به معنای پایان یافتن یک دوره یا ویژگی‌های شخصیتی، احساسات یا شرایطی باشد که دیگر برای رشد شما مفید نیستند. همچنین این خواب امکان دارد به معنای از دست دادن حس استقلال یا قدرت شخصی باشد. گربه مرده می‌تواند به معنای رابطه نابود شده که در گذشته شما اتفاق افتاده است نیز باشد. شاید شخصی در گذشته یک رابطه ناخوشایند را تجربه کرده باشد و هنوز حس طرد شدن را احساس کند. حتی امکان دارد یک اتفاق یا ماجرای ناخوشایند در زندگی شما افتاده باشد که مرگ یک گربه در خواب شما غم و اندوه‌تان را نشان می‌دهد که بر روحیه شما تاثیر منفی گذاشته است.

در صورتی که در خواب دیدید که گربه‌ای در آغوش شما جان داد یعنی شما از کارها و اقدامات گذشته خود ناراضی و پشیمان هستید. همچنین شما در حال حاضر احساس خجالت و شرم زدگی دارید. اگر رازی داشتید که برملا شده است، بهتر است برای مدتی از اطرافیان خود فاصله بگیرید.

گربه کثیف

اگر در خواب خود گربه‌ای کثیف با موهای سیخ شده دیدید، این خواب نشان دهنده خبرهای بد و ناگهانی است. این اتفاق می‌تواند یک بیماری و مشکل برای اعضای خانواده یا یک دوست نزدیک شما باشد.

گربه خیس

در صورتی که در خواب خود یک گربه خیس دیدید، یعنی شما قرار است در شرایط و لحظه‌ای قرار خواهید گرفت که عصبانیت خود را نسبت به شخصی که خیلی وقت است شما را نا امید کرده است، نشان می‌دهید. اشتباهی که این شخص کرده است، شما را خیلی عصبانی کرده است.

گربه سیاه

دیدن گربه سیاه در خواب می‌تواند نشانه این باشد که شما در زندگی ترس و واهمه دارید. شاید برخی به اشتباه گمان کنند که این گربه با سحر و جادو یا شوم بودن ارتباط دارد اما دیدن خواب گربه سیاه هیچ ارتباطی با این موضوعات ندارد. گربه سیاه تنها نماد خبرهای بد و ترسیدن است. دیدن این رنگ گربه در خواب نشانه این است که شا در استفاده از توانایی روانی خود، با تردید و اضطراب دست و پنجه نرم می‌کنید. در صورتی که این گربه شما را گاز گرفت یا چنگ زد، یعنی شما نباید از رو به رو شدن با موقعیت شهودی خود بترسید.

گربه سفید

گربه سفید نماد مشکلات آینده است که امکان دارد کسی یا چیزی به شما آسیب برساند. شاید شما با این وضعیت به خوبی کنار نیایید و قبول کردن آن برایتان آسان نباشد.

گربه سیاه و سفید

دیدن خواب گربه سیاه سفید به این معناست که بعضی از قسمت‌های شخصیت‌تان با یکدیگر در تضاد هستند و با وجود اینکه با هم در تضاد هستند در کنار یکیگر قرار دارند. این خواب به معناست که این شخصیت‌های می‌توانند روی انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های شما تاثیر بگذارند و این ابعاد با وجود قابل روئیت نبودنشان خود را آشکار می‌کنند. گربه سیاه و سفید نشانه دوگانگی و تناقض در کالبد شما اشاره داشته و قصد دارد که شخصیت شما را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد، جنبه‌های متفاوت وجودتان را بازبینی کند، این خواب شما را با ابعادی که کمتر روئیت می‌شوند رو به رو کنند و به شما در شناخت عمیق خودتان کمک کند.

برخی از مردم بر این باورند که گربه سیاه و سفید نماد تجربیات و اتفاقات مختلف زندگی شخص باشد. برای مثال به لحظات خوب و بد زندگی شخص اشاره داشته و نقاط قوت و ضعف شما را به صورت واضح‌تری نشان دهد. گربه سیاه و سفید روزهای بد و ناخوشایند و گربه سغید به روزهای خوب و لذت بخش اشاره داشته باشد. در صورتی که هنگام مشاهده این خواب احساس رعب و وحشت کردید، یعنی یک استرس و اضطراب در وجود شما نهادینه شده که بیشتر اوقات احساس استرس و اضطراب می‌کنید و گاهی حتی نمی‌دانید منشا این استرس و اضطراب از کجاست. ممکن است از یک سری امور ناشناخته ترس داشت باشید و این خواب هم به همین موارد مبهم اشاره داشته باشید.

گربه خاکستری

تعبیر خواب گربه خاکستری با توجه به جزئیات خواب و احساسات شما متفاوت باشد. گربه‌ها معمولا در خواب نمادهای پیچیده‌ای دارند که می‌توانند از استقلال و خودکفایی گرفته تا اسرارمندی، جنبه‌های پنهان شخصیت یا حتی خیانت و فریب را نشان دهند. رنگ خاکستری امکان دارد نمادی از تعادل، بی طرفی یا عدم قطعیت باشد.

از نظر روانشناسی

استقلال: رنگ خاکستری می‌تواند نماد عدم قطعیت یا باهام در مورد یک موقعیت یا احساس شما باشد. شاید در زندگی بیداری خود با تصمیمات یا موقعیت‌هایی روبرو هستید که احساس می‌کنید جواب روشنی برای آن‌ها ندارید.

نمادهای فرهنگی و معنوی

حمایت و راهنمایی: در برخی از فرهنگ‌ها گربه‌ها ممکن است نشان دهنده حمایت معنوی و راهنمایی باشد. اگر در خواب خود گربه خاکستری دیدید، یعنی در زندگی خود یک راهنما ی محافظ معنوی دارید.

تغییر و تحول: گربه‌ها نماد تغییر و تحول نیز هستند. خواب دیدن از یک گربه خاکستری ممکن است نشان دهنده دوره‌ای تغییر یا تحول شخصی باشد که داخل آن یا در آستانه آن قرار درید.

تفسیر بر اساس احساسات

احساس راحتی یا خوشبختی: اگر در خواب با دیدن این نوع گربه احساس راحتی و خوشبختی دارید، نشان دهنده احساس آرامش و امنیت در زندگی شما است.

احساس نگرانی یا ترس: می‌تواند بیانگر نگرانی‌ها و ترس‌های نهفته‌ای باشد که در زندگی خود با آن‌ها روبه‌رو هستید.

گربه خاکستری بزرگ

اگر در خواب خود گربه خاکستری دیدید که بسیار عظیم الجثه بود، این خواب می‌خواهد واکنش شما را نشان دهد. دیدن خواب گربه بزرگ خاکستری یعنی شما رفتار نامناسب و ناشایستی با دیگران دارید و نمی‌توانید ارتباط خوب و مسالمت آمیزی با ن‌ها داشت باشید. این موضوع همچنین می‌توانید به علت یک سری مشکلات شخصی باشد و شخص به دلیل وجود این مشکلات نتواند خود را با جامعه هماهنگ کند.

گربه زرد

رنگ زرد دارای معانی همچون حسادت، خشم و موارد دیگر منفی و ناخوشایندی است. در نتیجه دیدن خواب گربه زرد می‌تواند به معنای حیله، فریب، نیرنگ، دورویی و ریاکاری، خطر و تهدید و مفاهیم این چنینی گوشه چشم داشته باشد. اگر در خواب و رویا گربه‌ای زرد رنگ مشاهده کردید، باید بدانید که خواب شما اشاره به ضرر و زیان، آسیب، خسارت، فریب و دورویی اشاره دارد. تعبیرگران خارجی بر این باورند که در صورتی که شخصی در خواب بچه گربه زرد رنگ دید، یعنی در آینده صاحب مال و ثروت خواهد شد.

گربه چاق

اگر در خواب خود گربه‌ای چاق مشاهده کردید یعنی در آینده از لحاظ مالی دچار ارتقا خواهید شد و باید از فرصت‌های خود به نحو احسنت استفاده کنید. یعنی پول‌هایی که به دست می‌آورید را در جایی سرمایه گذاری کنید تا ارزش آن بیشتر شود.

جمع‌بندی

در این مقاله به دیدن خواب گربه پرداختیم. گربه از نظر معابرات مختلف و با توجه به جزئیات آن می‌توانید تعابیر مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، اینکه شما در خواب خود گربه سفید، مشکی، خاکستری، زرد، بزرگ، کوچک، مرده یا …. ببینید، هر کدام می‌توانند تعابیر متفاوتی داشته باشند. اما به طور کلی دیدن خواب گربه به مواردی همچون دزد و دزدی، بیماری، جنگ و دشمنی، ثروت، زن مهربان و نصیحت گر، درگیری، فرد سخن چین و دو بهم زن و …. باشد.

شما چه تعابیر دیگری از گربه می‌دانید؟ آیا تا به حال خواب گربه دیده‌اید؟ نظرات و تجربیات خود را برای ما بنویسید.

مطالب مشابه