سبکِنو

سخنان الهام بخش آزادی؛ جملات جالب و آموزنده درباره آزاد بودن

در این بخش سخنان الهام بخش آزادی، جملات آموزنده و جالب درباره آزادی و آزاد بودن را ارائه کرده ایم.

جملات و سخنان الهام بخش آزادی

سخنان الهام بخش آزادی؛ جملات جالب و آموزنده درباره آزاد بودن

آزادی اگر شامل آزادی در اشتباه کردن نباشد ارزش ندارد.
“مهاتما گاندی”

بهترین راه برای پیشرفت
جاده آزادی است.
“جان اف کندی”

آن هایی که می توانند قید آزادی را بزنند تا اندکی امنیت موقتی به دست آورند، نه لیاقت آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.
“بنجامین فرانکلین”

بهتر است که در راه آزادی بمیری
به جای اینکه تمام روز های زندگی تان را زندانی باشید.
“باب مارلی”

مطلب مشابه: سخنان درباره انسانیت؛ جملات درباره ارزش انسان و خوب بودن

اگر آزادی معنایی داشته باشد به معنی این حق است که به مردم چیزی که نمی خواهند بشنوند را بگویی.
“جورج اورول”

سخنان جالب درباره آزاد بودن

من به آزادی بیان اعتقاد دارم
اما معتقدم ما همچنین باید حق اظهار نظر
در مورد آزادی بیان را داشته باشیم.
“استکهول”

نظم بدون آزادی و آزادی بدون نظم به یک اندازه مخرب هستند.
“تئودور روزولت”

آزادی به معنای اراده مسئول بودن در قبال خودمان است.
“نیچه”

ما زمانی آزادی را بدست می آوریم
که تمام هزینه آن را پرداخت کنیم.
“رابیندرانات تاگور”

مطلب مشابه: سخنان انگیزشی ناب از بزرگان؛ جملات و متن های آموزنده زیبا از افراد معروف

اگرچه ما در انتخاب کارهای خود آزاد هستیم اما در انتخاب پیامدهای آن ها آزاد نیستیم.
“استیون کاوی”

بدون آزادی اندیشه
چیزی به نام خرد وجود ندارد
و آزادی عمومی نیز بدون
آزادی بیان وجود ندارد.
“بنجامین فرانکلین”

آزادی به معنای واقعی کلمه قابل بخشیدن نیست بلکه باید به آن دست پیدا کرد.
“فرانکلین دی روزولت”

جملات آموزنده زیبای آزادی

اگر آزادی شکست بخورد، گاو آهن یا بادبان یا زمین یا زندگی چه فایده ای دارد؟
“رالف والدو امرسون”

در نهایت ما عمیقا می دانیم که
طرف دیگر هراس
آزادی است.
“مرلین فرگوسن”

ما تحت یک سلطنت به دنیا آمده ایم. اطاعت از خدا آزادی است.
“سنکا”

مطلب مشابه: سخنان چه گوارا؛ سخنان ناب آموزنده از شخصیت انقلابی آمریکای لاتین

تعریف من از جامعه آزاد، جامعه ای است که در آن نامحبوب بودن هم امن باشد.
“آدلای استیونسون”

مردم تنها به همان اندازه آزادی دارند که شعور خواستن و شجاعت گرفتنش را داشته باشند.
“اما گلدمن”

زندگی بدون آزادی همانند بدنی بدون روح است.
“جبران خلیل جبران”

آزادی یعنی مسئولیت. برای همین است که اکثر انسان ها از آن واهمه دارند.
“جرج برنارد شاو”

من فقط یک آزادی می شناسم و آن آزادی ذهن است.
“آنتوان دو سنت اگزوپری”

آزاد بودن صرفا دور انداختن زنجیرها نیست بلکه زندگی کردن به گونه ای است که به آزادی دیگران احترام گذاشته و آن را افزایش دهیم.
“نلسون ماندلا”

به امید آن که آزادی را نه به عنوان حق انجام کاری که می خواهیم بلکه به عنوان فرصتی برای انجام کار درست در نظر بگیریم.
“پیتر مارشال”

بهتر است در مبارزه برای رسیدن به آزادی بمیری تا همه روزهای زندگی ات را زندانی باشی.
“باب مارلی”

مطالب مشابه