سبکِنو

سخنان چه گوارا؛ سخنان ناب آموزنده از شخصیت انقلابی آمریکای لاتین

در این بخش سخنان چه گوارا، با جملات آموزنده و ناب از این شخصیت سیاسی و انقلابی آمریکای لاتین را گردآوری کرده ایم.

متن زیبا و سخنان چه گوارا

سخنان چه گوارا؛ سخنان ناب آموزنده از شخصیت انقلابی آمریکای لاتین

بیایید واقع بین باشیم، بیایید غیر ممکن ها را انجام دهیم.

حرف هایی که با اعمال انسان مطابقت ندارند اهمیتی ندارند.

حق نداریم باور کنیم که آزادی بدون مبارزه حاصل می شود.

جنگجوی چریکی به یاری کاملِ مردم منطقه نیازمند است

وقتی از مرزی عبور می کنیم چه چیزی را پشت سر می گذاریم؟
به نظر می رسد هر لحظه به دو بخش تقسیم می شود:
مالیخولیای آن چه پشت سر گذاشته شده و هیجان ورود به سرزمینی جدید …

نمی توانیم با اطمینان بگوییم بهانه ای برای زندگی کردن داریم مگر آن که حاضر باشیم برایش بمیریم.

شور و اشتیاق لازمه ی هر کار بزرگی است . و برای انقلاب کردن . عشق و شور و جسارت بشدت زیادی لازم است.

سخنان چه گوارا؛ سخنان ناب آموزنده از شخصیت انقلابی آمریکای لاتین

شور و اشتیاق لازمه هر کار بزرگی است و برای انقلاب کردن عشق و شور و جسارت زیادی لازم است.

انقلاب سیبی نیست که پس از رسیدن از درخت بیفتد . باید وادار به افتادنش کنی.

جملات آموزنده و زیبای چه گوارا

ما تنها به دنیا می آییم، تنها زندگی می کنیم، تنها می میریم.
فقط با عشق و دوستی است که می توانیم برای لحظاتی این توهم را ایجاد کنیم که تنها نیستیم!

مردم را دریاب… هرگز سازش نکن… کسانی که سازش نمی کنند میمیرند . اما مرگشان عین حیات و زندگیست … آری . تو نیز میمیری . اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود…

از همه مهم تر سعی کنید عمیقا هر نوع بی عدالتی را که در حق هر فردی در هر نقطه از جهان می شود احساس کنید.

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است.

سخت مطالعه کنید تا بتوانید بر فناوری مسلط شوید که به ما اجازه تسلط بر طبیعت را نیز می دهد.

میدانستم در لحظه ای که روح بزرگ حاکم . ضربه ای می زند تا تمام بشریت را به دو دسته مخالف تقسیم کند . من در کنار مردم عادی خواهم بود.

تنها شور و اشتیاقی که من را هدایت می کند حقیقت است. من از این منظر به همه چیز نگاه می کنم.

اگر تو در برابر هر بی عدالتی از خشم به لرزه می افتی ؛ بدان که یکی از رفقای من هستی(یکی مثل من هستی) .

می دانم تو اینجا هستی تا من را بکشی، شلیک کن بزدل، تو فقط یک مرد را می کشی.

ما نباید نزد مردم برویم و بگوییم:ما آمده ایم تا شما را زیر بال و پر خود گرفته و فقیر نوازی کنیم . یا علم خودمان را به شما تعلیم دهیم . کمبود فرهنگتان . جهلتان را از مسائل ابتدایی و اشتباهاتتان را به خودتان گوشزد کنیم. به جایش باید با ذهنی پژوهنده و روحی فروتن . از منبع عظیم دانایی و خرد ِمردم بهره بگیریم.

مردم هر روز موهای خود را صاف می کنند، چرا قلب های خود را صاف نمی کنند؟!

من نه یک مسیحی هستم و نه یک بشردوست. من هرچیزی به جز یک مسیحی هستم . و بشردوستی در مقایسه با باور من دارم بی ارزش به نظر می رسد. من به جای این که اجازه بدهم به یک صلیب میخ کوبم کنند . با هر سلاحی که دستم به آن برسد پیکار خواهم کرد.

اگر بخواهیم صلح جهانی را تضمین کنیم نمی توانیم همزیستی مسالمت آمیز را به کشورهای قدرتمند محدود کنیم.

آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل به آن کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند.

من همیشه رویایی خواهم داشت و تا زمانی که بمیرم متوقف نخواهم شد.

حتی مرگم را هم شکست به حساب نمی آورم. به جای آن تنها حسرت ترانه ای ناتمام را با خود به گور خواهم برد.

من یک آرزو دارم که البته نقطه ترس من نیز می باشد و آن این که پایانم شروع دیگری برای من باشد.

هر قطره خون ریخته شده ما تجربه ایست که به آیندگان میرسـد . تا فردا آن را در مبارزه برای رهایی سرزمینشان بکار ببرند. همچنان که خلقی خود را آزاد میسازد و گامی در پیکار برای رهایی برمیدارد.

بهترین شکل گفتن … بودن است.

چشمان آزاد  ما به افقی جدید باز شده و می ‌تواند دیروز را ببیند. ما به عنوان بردگان استعمار نمی ‌توانستیم تصویر کفتار و شغال را در پشت ظاهر استعمار کنندگان مشاهده کنیم. حیوان گوشتخواری که غذایش مردم غیر مسلح هستند.

قوی ترین سلاح روی زمین روح انسان در آتش است.

اگر با دیدن هر بی عدالتی خشمگین شدی دوست من هستی.

اگر راهی پیدا کنید که هیچ مانعی در آن وجود نداشته باشد احتمالا آن راه به جایی نخواهد رسید.

اگر شکست بخورم به این معنا نیست که برنده شدن غیر ممکن بوده است.

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است.

مطالب مشابه