سبکِنو

تعبیر خواب عقرب؛ تمام تعابیر در مورد دیدن عقرب در خواب

تعبیر خواب عقرب؛ تمام تعابیر در مورد دیدن عقرب در خواب

بر عقیده کارل یونگ روانشناس معروف سوئیسی، خواب دریچه‌ای به ناخودآگاه انسان است و خواب‌های او معانی مختلفی دارند که می‌توان بر تعبیر آن‌ها پرداخت. اما بر عقیده زیگموند فروید خواب‌ها ماهیت جنسی دارند و یونگ با این عقیده مخالف بود. اگر شما هم با عقیده یونگ موافق هستید، این مطلب بر شما است‌. در ادامه می‌خواهیم به تعبیر خواب عقرب بپردازیم‌.

عقرب نشانه چیست؟

عقرب‌ها جزء حیوانات خطرناک و زهرآگینی شناخته می‌شوند که بی‌شک با دیدن آن‌ها در خواب احساس وحشت و نگرانی با شما دست می‌دهد‌. البته این حیوان در برخی از فرهنگ‌ها نشانه یک موجود عرفانی با انرژی تاریک است که با سحر و جادو ارتباط دارد‌.  در ادامه به تعبیر خواب عقرب می‌‌پردازیم.

خواب عقرب بر عقیده محمد ابن سیرین

تعبیر خواب عقرب؛ تمام تعابیر در مورد دیدن عقرب در خواب

ابن سیرین خواب گذاری چیره‌دست است که بر عقیده وی عقرب یک دشمن ناتوان و ضعیف تعبیر می‌شود. بر عقیده، اگر در خواب عقرب شما را نیش زد، یعنی از زبان دشمن‌تان حرفی بسیار بد و ناپسندی می‌شنوید که این حرف باعث ناراحت شدن شما می‌شود.

اگر در خواب، شما بر دیوار عقرب آویزان است و این حیوان‌‌ها روی دیوار راه می‌رفتند، یعنی از سمت یک شخص با مقام و منصب یک ضرر و زیان به شما می‌رسد.

خارج شدن عقرب از پیشانی نشان‌دهنده گرفتاری در یک دردسر و مشقت است.

اگر فردی که خواب را می‌بیند آقا هست و در خواب عقرب از آلت تناسلی‌اش بیرون آمد، یعنی فرزند آینده‌اش بزرگ‌ترین دشمن او خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که یک عقرب را کشتید، یعنی بر دشمنان و بدخواهان خود پیروز خواهید شد.

تعبیر خواب عقرب بر عقیده ابراهیم کرمانی

محمد کریم خان کرمانی سومین رهبر شیخیه است که کتب زیادی در زمینه هندسه، طب، کیمیا، هندسه، نجوم و … نوشته است. وی درمورد خواب عقرب تعبیراتی را ارائه داده است:

اگر در خواب عقرب شما مردم را نیش می‌زند معنای این است که پشت سر مردم غیبت می‌کنید.

در صورتی که در خواب شما از آسمان عقرب می‌بارید، یعنی بر شهر و مردم و شما را عذاب الهی نازل خواهد شد.

اگر در خواب غذای شما عقرب است و آن را با اشتها می‌خورید، یعنی از دشمنان خود روش و طریق فساد را یاد خواهید گرفت.

تعبیر خواب عقرب بر عقیده جابر مغربی

سموال بن یحیی بن عباس یهودای مغربی یک ریاضی دان، پزشک و منجم مسلمان قرن هجری است. این منجم معروف خواب عقرب را اینگونه تعبیر کرده است:

مانند خواب عقرب برای آقایان اگر خانم‌ها نیز خواب دیدند که ناحیه آلت تناسلی‌شان عقرب بیرون آمد، همان معنا را دارد.

در صورتی که درخواب یک عقرب وارد مقعد شما شود، به زودی یک خسارت و زیان به شما وارد می‌شود.

تعبیر خواب عقرب بر عقیده امام صادق (ع)

امام صادق(ع) امام ششم شیعیان و امام پنجم شیعیان اسماعیلیه بعد از پدرش محمد باقر و قبل از پسرش موسی کاظم است. بر عقیده وی دیدین خواب عقرب سه معنی می‌تواند داشته باشد:

اولین تعبیر دیدن خواب عقرب وجود یک دشمن در اطراف و درون زندگی شما است‌.

یکی دیگر از تعابیر دیدن عقرب در خواب از نظر امام صادق، از وجود شخصی حسود خبر می‌دهد که این شخص از تمامی جزئیات زندگی شما خبر داشته و ممکن است در یک زمان که فکرش را نمی‌کنید به شما ضربه وارد کند‌.

تعبیر بعدی به معنای سخن چینی و فضول کردن است. این تعبیر دو حالت دارد، یا شخصی که خواب می‌بیند این کار ناپسند را انجام می‌دهد، یا یکی از اطرافیان‌اش با او چنین کاری را می‌کند.

تعبیر خواب عقرب از نظر یوسف نبی

یوسف نبی پسر راحل و یعقوب (اسرائیل) بود که مادر او بعد از هفت سال ناباروری او را به دنیا آورد. دی درمورد تعبیر خواب عقرب می‌فرماید:

دیدن خواب عقرب نشان دهنده یک دشمن بد طینت و حیله‌گر است و این خواب به شما هشدار می‌دهد که مراقب ضربه‌‌ای که این شخص قصد دارد به شما بزند، باشید.

تعبیر خواب عقرب بر عقیده خالد بن علی العنبری

بر عقیده این شخص اگر شما خواب دیدید که عقرب شما را نیش می‌زند، یعنی دشمنان پشت سر شما بدگویی و غیبت می‌کنند. همچنین  این خواب می‌تواند خبر از یک حادثه و اتفاق ناگوار دهد.

اگر درخواب عقربی قرمز رنگ شما را نیش زد، یعنی یکی از دوستان نزدیکانتان بر علیه شما طوتئه‌ چینی می‌کنند و می‌خواهد به شما ضرر برسانند. این‌ فرد با کارهایی که انجام می‌دهد، خشم شما را برانگیخته می‌کند.

تعبیر خواب عقرب از نظر گوستاو یونگ

همانطور که گفتیم کارل گوستاو یونگ یک روانپزشک و فیلسوف سوئیسی که نظریات روانشناسی تحلیلی را ارائه داده است.

از نظر این روانشناس معروف، اگر شما در زندگی با لحظاتی مواجه شدید که این لحظات باعث درد ک رنجش شما شده اند،  در خواب مانند عقرب یا نیش زدن عقرب نمایان می‌شوند. همچنین از نظر وی دیدن خواب عقرب به معنای حسی مخرب، سخنان دلهره‌آور، افکار منفی و تلخ است. این خواب به معنای مرگ، حیات و تولد دوباره نیز است. اما مرگ نه به معنای مردن، بلکه می‌تواند نشانه رها شدن و پایان دادن به افکار کهنه قدیمی و ورود به یک فضا و افکار جدید باشد. یونگ می‌گوید اگر در خواب عقربی شناور ببینید، یعنی از لحاظ روحی به پاکسازی درد و رنج‌های قدیمی خود نیاز دارید.

تعبیر خواب عقرب بر عقیده آنلی بیتون

بر اساس عقیده آنلی بیرون عقرب نشانه‌ای از دوستان ریاکار و هطرتاک است که به دنبال کوچیک‌ترین فرصت برای نابودی زندگی شما هستند.

تعبیر خواب عقرب بر عقیده لیلا برایت

لیلا برایت می‌گوید نیش زدن عقرب در خواب به معنای گرفتاری و دردسر است‌.

تعبیر خواب عقرب بر اساس موضوع آن

همانطور که می‌دانید، یک خواب می‌تواند شرایط متفاوتی داشته باشد که بر اساس آن شرایط، ممکن است تعبیر خواب شما کاملا فرق داشته باشد، یعنی امکان دارد کامله مثبت یا کاملا منفی باشد. تعبیر خواب عقرب طبق موضوع آن به شرح زیر است:

گزیده شدن با عقرب

تعبیر خواب نیش زدن عقرب به بازگشت اعمال یا همان کارمان دلالت دارد. لازم به ذکر است که کارما معمولا برای اعمال بد و ناپسند است. همچنین امکان دارد شخص دیگری شما را اذیت کرده باشد و این خواب به شما بگوید که این شخص پاسخ اعمال خود را خواهد گرفت.

عقرب بزرگ

اگر عقربی که در حواب دیدید بسیار بزرگ عظیم الجثه بود، یعنی اگر شما هنگام گرفتن تصمیمات بزرگ خود در زندگی مراقب نباشید، ممکن است با ضربات جبران ناپذیری رو به رو شوید‌.در نتیجه اگر می‌خواهید تصمیم بزرگی بگیرید، عجله نکنید و تمامی جوانب را بررسی کنید و سپس تصمیم بگیرید‌. حتی برای تصمیم‌گیری بهتر می‌توانید از افرادی که با تجربه هستند و آگهی بهتر دارند نیز کمک بگیرید‌. درواقع این تصمیم گیری، به معنای دگرگونی و تغییرات اساسی زندگی شما است‌.

عقرب سیاه

رنگ عقرب نیز در خواب می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد، همانطور که کمی پیش عنوان کردیم عقرب قرمز می‌تواند معنای خاصی در خواب شما داشته باشد. عقرب سیاه نیز به معنای دردسر و بدشانسی است‌. یعنی شما دست هر کاری که می‌خواهید انجام دهید بردارید چون احتمالا در تمامی کارهای خود به در بسته می‌خورید. در چنین شرایطی شما باید تمامی سیاسیت و استراتژی خود را بررسی کنید تا عیب خود را پیدا کرده و آن را حل کنید.

عقرب به معنای دشمن و چیزهای منفی است، در نتیجه کشتن آن نشانه خوبی است. کشتن عقرب یعنی شما در تمامی کارها و برنامه‌هایتان خوش شانسی آورده و با شرایطی خوبی رو‌به‌رو می‌شوید. پس برعکس موارد بعدی هنگام دیدن این خواب یعنی هر کاری که قصد انجام را دارید شروع کنید چرا که سود زیادی به شما خواهد رسید. همچنین شما از این دوره خوش شانسی اطرافیان خود را بیشتر خواهید شناخت و دوستان واقعی خود را پیدا خواهید کرد و اشخاص متظاهر دور می‌شوید.

خوردن عقرب

خوردن عقرب به معنای تجربه یک عشق با شریک عاطفی، دوست، خانواده و یا هر شخص دیگری است. این خواب به شما می‌گوید عشقی که قرار است تجربه کنید به شما کمک می‌کند که دید وسیع‌تری در زندگی داشته باشید و برای رابطه خود ارزش و احترام قائل شوید. چرا که این شخص در آینده به رشد شخصیت شما کمک می‌کند.

لِه کردن عقرب

اگر در خواب دیدید که عقربی را لِه می‌کنید به معنای تصادف و حادثه است. اگر در شغل خود با جاده سر و کار دارید، حتما هنگام گذر از جاده مراقب خود باشید و با احتیاط رانندگی کنید.

عقربی که خودش را نیش می‌زند

اگر در خواب دیدید یک عقرب خودش را نیش می‌زند یعنی شما نسبت به خودتان احساس بیزاری و تنفر دارید‌‌. همچنین یعنی کنترل خود را از دست داده اید و نمی‌دانید چگونه فکر خود را جمع و جور کنید. علاوه‌بر این، این خواب می‌تواند نشانه اعتماد به نفس پایین فرد نیز باشد. بدین ترتیب با دیدن این خواب یعنی شما باید به این کمبود اعتماد بنفس رو به رو شوید و آن را از بین ببرید‌. در غیر اینصورت یعنی شما درمورد یک موضوع مهم شک و دودلی دارید و احساس می‌کنید هیچ چیز طبق برنامه‌ریزی شما پیش نمی‌رود و این موضوع به شما استرس می‌دهد.

ترس از عقرب

اگر در خواب دیدید که از عقرب می‌ترسید، یعنی یکی از نزدیکان‌تان به شما بی‌وفایی یا خیانت خواهد کرد. حال ممکن است روی کمک شخصی حساب باز کرده باشید اما این شخص به شما بدقولی می‌کند. یا حتی ممکن است یکی نزدیکان شما ضربه‌ای به شما وارد کند.

عقرب مرده

عقرب مرده، بهترین شرایط دیدن خواب عقرب بوده و به معنای احساس خوشبختی و بخت خوب است‌. با دیدن این خواب یعنی به زودی یکی از آرزوهای که مدت ها منتظر آن بودید به نتیجه خواهید رسید و شما به این آرزوی خود می‌رسید.

عقربی که طعمه را شکار می‌کند

این خواب یعنی ممکن است به زودی در یک حادثه گرفتار شوید و نتوانید هیچگونه عکس العملی از خود نشان دهید.

عقرب زرد

با دیدن عقرب زرد در خواب یعنی تمامی فکر و تمرکز شما روی مسائل مالی و به دست آوردن ثروت بیشتر است‌. در صورتی که در خواب عقربی زرد رنگ را کشتید، یعنی به زودی یک سود و منفعت بزرک به شما می‌رسد یا نتیجه سرمایه‌گزلری‌های بزرگ خود را خواهید دید.

عقرب در ماسه

دیدن عقرب در ماسه به معنای قابلیت یا موهبت شما در خواندن ذهن و انگیزه افراد است. این خواب می‌گوید با این هدیه‌ای که خدا به شما داده،  دیگر کسی نمی‌تواند به شما صدمه بزند یا از شما سو استفاده کند. همچین ممکن است دلتنگ شخص مورد علاقه خود باشید و این خواب را ببینید.

سوختن عقرب در آتش

با دیدن این خواب شما باید خوشحال باشید زیرا دیدن خواب سوختن عقرب در آتش به معنای از بین رفتن دشمنان یا باختن آن‌ها است.

ناتوانی در کشتن عقرب

در صورتی که در خواب شما سعی در کشتن عقرب دارید اما این اتفاق نمی‌افتد،  یعنی شما در مقابل دشمنان خود کم می‌آورید.

عقرب در رخت خواب

همانطور که می‌دارند رخت خواب یکی از چیزهایی است که به ما نزدیک است. در نتیجه اگر شما در خواب ببینید که عقرب در رخت خوابتان قرار دارد، یعنی دشمنان به شما نزدیک هستند و ممکن است یکی از دوستان صمیمی یا حتی خانواده‌تان باشند. این خواب می‌تواند به معنای ترک کردن خانه  یکی از اعضای خانواده نیز باشد.

بیرون آوردن و درآوردن نیش عقرب

همانطور که درست حدس زدید تعبیر این خواب مبارک بوده و نشانه رفع شدن خطرات است‌.

گرفتن عقرب

اگر در خواب دیدید که عقربی را می‌گیرید، یعنی یا ناخواسته یا از روی عمد وارد کاری می‌شوید که بعدا دچار اشتباه خواهید شد. در نتیجه با دیدن این خواب شما باید اعمال خود را بررسی کنید و اگر نیاز است تجدید نظر کنید.

تعبیر خواب عقرب کوچک

اگر در خواب دیدید که عقربی کوچک در خانه یا بیرون وجود دارد یعنی تهدیدت و خطرات کوچیکی در زندگی شما وجود دارد. این مشکلات آنقدر کوچیک هستند که حتی ممکن است نشانه چالش‌های روزمره زندگی نیز باشند. با دیدن این خواب شما باید به مشکلات کوچک زندگی خود توجه کرده و آن‌ها را مدیریت کنید‌. این خواب همچین می‌تواند نشانه نگرانی و استرس باشد. با دیدن این این خواب می‌توان متوجه شد پرداختن به مشکلات و جزئیات کوچک می‌تواند به بهبود‌های زیادی دست یابد‌.

عقرب داخل رودخانه

این خواب نشانه تلاش برای کشف و مواجه با احساسات عمیق و درونی شما است‌. خواب عقرب در خانه ممکن است به پیدا کردن و شناختن احساسات درونی شما کمک کند و به شما بگوید با غرق شدن در احساسات خود می‌توانید به مرحله خوبی از خودشناسی برسید.

عقرب سفید

این رنگ از عقرب در خواب نمادی از پاکی، صلح و آرامش است. همچنین اگر شما این رنگ عقرب را در خانه خود دیدید به معنای آمیزی و پاکیزگی در زندگی شما است‌. خواب عقرب سفید یعنی شما دارید آرامش و استراحت را تجربه می‌کنید.

خواب عقرب برای دختر مجرد

در صورتی که دختری مجرد خواب عقرب را دید، یعنی قدرت جنسی او در روابط عاطفی‌اش بالا است. همچین این خواب به معنای قدرت تصمیم گیری و استقلال دختر مجرد بوده و ممکن است معنای تحول و رشد شخصی برای دستیابی به اهداف و بهبود زندگی عاطفی نیز باشد.

خواب عقرب برای خانم متاهل

اگر زنی متاهل این خواب را ببیند امکان دارد به معنای تهدید، رقابت، قدرت و از دست دادن کنترل باشد. این خواب می‌تواند نشان‌دهنده رقابت و تنش در روابط شخصی و حس تلاش برای حفظ کنترل نیز باشد.

خواب عقرب برای خانم باردار

این خواب برای زن باردار نشانه نگرانی، حذر و نیاز به محافظت است‌. یعنی امکان دارد خانم بارداری که این خواب را دیده است، برای سلامت بچه خود احساس نگرانی داشته باشد. همچین خواب عقرب به خانم باردار می‌گوید که در روند بارداری خود احتیاط کند. خانم باردار ممکن است به پشتبانی و راهنمایی دو دوره بارداری خود داشته باشد و به همین دلیل این خواب را ببیند.

جمع‌بندی

در این مقاله معانی یا تعبیر خواب عقرب را مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که در طول این مقاله گفتیم بر اساس عقیده روانشناس سوئدی یعنی یونگ  خواب دریچه به ناخودآگاه ما است که می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد و خبر از یک اتفاق منفی یا مثبت دهد. در طول این مطلب نظرات افراد مذهبی و غیر مذهبی را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین تعبیر خواب عقرب را بر اساس شرایط مختلف بررسی کردیم.

آیا شما تا به حال خواب عقرب دیده‌اید؟ تعبیر آن در این مطلب وجود داشت؟ تجربیات خود را برای ما بنویسید.

مطالب مشابه