سبکِنو

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه | متن های انگیزشی بزرگان

در این مطلب زیباترین جملات انگیزشی انگلیسی بزرگان را همراه با ترجمه فارسی گردآوری کرده ایم. این متن ها بسیار پر معنا و موثر هستند و باعث ایجاد انگیزه و امیدواری می شوند.

گلچین جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه | متن های انگیزشی بزرگان


Beware the barrenness of a busy life
مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t wor ~Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط ۱۰ هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

Sometimes you win
sometimes you learn

گاهی برنده می شوی
و گاهی می آموزی

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis
مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

مطلب مشابه: سخنان انگیزشی نیک وویچیچ معلول مادرزاد؛ 20 جمله زیبا و انگیزه دهنده

انگیزشی انگلیسی 5

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی

“Don’t let yesterday take up too much of today.” -Will Rogers

به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه – ویل راجرز

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself.

زندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

The key to success is to focus on goals
not obstacles

کلید موفقیت تمرکز روی اهداف است
نه موانع!

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohn

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

مطلب مشابه: متن های فوق انگیزشی برای ثروتمند شدن و سخنان برای رسیدن به پول زیبا

انگیزشی انگلیسی 2

متن انگیزشی انگلیسی از بزرگان جهان

Dream it
Believe it
Build it

رویای آن را داشته باش
باورش کن
بسازش

A distant tour begins with one step
سفری به طول هزار فرسنگ، تنها با یک گام آغاز می‌شود…

Don’t wait for opportunity
Create it

منتظر فرصت نباشید
آن را ایجاد کنید.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !


no body cares about your story until you win so win
هیچکس به نحوه زندگیت اهمیت نمیده تا قبل از پیروزی پس پیروزشو

مطلب مشابه: جملات انگیزشی برای شروع سخنرانی با متن های خاص کوتاه انگیزه دهنده

انگیزشی انگلیسی 6

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است.

Don’t stop when you’re tired
Stop when you’re done

هنگام خسته شدن متوقف نشوید
وقتی کار خود را تمام کردید متوقف شوید.

Men are more mindful of wrongs than of benefits
مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.


Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!


A man is not old until his regrets take the place of his dreams
انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست


Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

مطلب مشابه: سخنان جیم ران سخنران انگیزشی و کار آفرین با جملات ارزنده و به یاد ماندنی

انگیزشی انگلیسی 3


The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌شان است

I am learning that who I am is not so bad
دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.


Always make a total effort
even when the odds are against you

همیشه تلاش کنید
حتی زمانی که شانس هم مخالف شماست.

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

متن انگیزه دهنده با ترجمه فارسی

Success doesn’t just find you
You have to go out and get it

موفقیت شما را پیدا نمی کند
شما باید بیرون بروید و آن را به دست آورید.

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
از تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined
با اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید. آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست

انگیزشی انگلیسی 1


Many of life’s failures are men، Who never realized how close، They were to success، When they gave up
بسیاری از شکست‌های زندگی نصیب کسانی می‌شود که هرگز متوجه نشده‌اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌اند ولی دست از کار کشیدند…

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohn

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران

Always turn a negative situation into a positive situation.
همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن


Enjoy life! This is not a rehearsal
از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

Nothing is impossible
the word itself says I’m possible

هیچ چیز غیرممکن نیست
خود کلمه می گوید من ممکن هستم!

مطلب مشابه: جملات انگیزشی معجزه گر با 50 متن امیدوار شدن به زندگی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.


Be with ones … who build you and your self – esteem Break up and move on from the ones who use you or bring you down
با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن

انگیزشی انگلیسی 1


Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند


Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day
George Allen
سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست


Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah
به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی


I would rather die of passion than of boredom

من ترجیح می دهم از اشتیاق بمیرم تا از کسالت.


All are not good cooks, who carry long knives.
هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست…

انگیزشی انگلیسی 4

Progress is impossible without change
Those who cannot change their minds
Cannot change anything
پیشرفت بدون تغییر امکان پذیرنیست
آن‌ها که نمی‌توانند ذهنشان را تغییر دهند، پیشرفت نخواهند کرد…


The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند


There are two ways to be happy, either improve your reality, or lower your expectations
دو راه برای شاد بودن وجود دارد: یا واقع بینی‌ات را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور…

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning

اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…


Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts
موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!


Life shrinks or expands in proportion to one’s courage
کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست

مطالب مشابه