سبکِنو

سخنان آرتور شوپنهاور؛ جملات آموزنده و زیبا از فیلسوف معروف آلمانی

در این مطلب سخنان آرتور شوپنهاور، فیلسوف برجسته و معروف آلمانی را با برگزیده جملات و متن های آموزنده وی آماده کرده ایم.

جملات آموزنده و سخنان آرتور شوپنهاور

سخنان آرتور شوپنهاور؛ جملات آموزنده و زیبا از فیلسوف معروف آلمانی

هنر، گونه ای رستگاری است؛ ما را از خواستن، یعنی درد و رنج، آزادی می بخشد و تصاویر زندگانی را دلربا می سازد.

بسیار روشن است که همه ی نویسندگان مایلند این گونه به نظر بیایند که حرفی برای گفتن دارند، در حالی که هیچ چیز در چنته ندارند. این روش را فیلسوفان موذی و دغل دانشگاهی رواج داده اند و هم اکنون در همه جا به چشم می خورد.

نسبت یک متفکر با یک فیلسوفِ کتابی مانند نسبت شاهدی عینی به یک نفر تاریخدان است.

کسی که برای احمق ها می نویسد مطمئن است که مخاطبان زیادی را جذب خواهد کرد

مطلب مشابه: سخنان نیچه؛ جملات آموزنده و زیبای فردریش نیچه فیلسوف معروف

اثر هیچ کس جز آن نویسنده ای که سنگ معدن نوشته ی خود را به گونه ای مستقیم از معدن ذهن خود یعنی از تامل خود استخراج می کند ارزش خواندن ندارد.

سخنان زیبای فیلسوف آرتور شوپنهاور

آن چه مردم معمولا سرنوشت می نامند در واقع چیزی جز رفتار احمقانه خودشان نیست

سخنان آرتور شوپنهاور؛ جملات آموزنده و زیبا از فیلسوف معروف آلمانی

یافتن شادی در درون خود دشوار است و یافتن آن در جای دیگر غیر ممکن …

ازدواج یعنی چنگ زدن به یک کیسه با چشم بسته
به امید یافتن مار ماهی از میان تعداد زیادی مار

کوتاهی زندگی که اغلب باعث اندوه مردم می شود در واقع شاید بهترین نکته مثبت آن باشد

مرگ رهايی بخش ما از يک اشتباه، يعنی زندگی و رنج است

مطلب مشابه: سخنان کارل یونگ؛ جملات آموزنده و زیبای فیلسوف و روانشناس

افکار روی کاغذ بیش از ردپاهایی بر ماسه نیستند؛ راهی را که فلان شخص پیموده می توان دید، اما برای دیدن آنچه وی در راه دیده باید چشمان او را داشت.

مرگ راه حل باز کردن گره و مشکل زندگی است

مهمترین توشه زندگی، تسلیم شدن در برابر وقایع و حوادث ناگزیر زندگی است.

انسان هرگز شاد نیست بلکه تمام زندگی اش را صرف تلاش برای رسیدن به چیزی می کند که تصور می کند شادی اش را به دنبال دارد

سخنان آرتور شوپنهاور؛ جملات آموزنده و زیبا از فیلسوف معروف آلمانی

اگر حدس می زنید کسی دروغ می گوید باید وانمود کنید که حرف هایش را باور کرده اید زیرا در این صورت جسارت بیشتری پیدا می کند و با شدت بیشتری دروغ می گوید که باعث می شود دروغ گویی اش به طور آشکاری بر ملا شود

کلمات باید چنان در کنار یکدیگر بنشینند که خواننده را وادار سازند تا به طور دقیق همان گونه که نویسنده اندیشه کرده بیندیشد.

به کار بردن کلمات زیاد (حرف زدن زیاد) برای انتقال افکار ناچیز نشانه غیر قابل انکاری از متوسط بودن است. در حالی که خلاصه کردن افکار غنی در کلماتی ناچیز (کم حرف زدن) نشانه انسان نابغه است

مطلب مشابه: سخنان صادق هدایت؛ جملات ناب و زیبای روشنفکر و مترجم ایرانی

تنها آن که نبوغش راهنمای اوست، آن که خود می اندیشد و آن که دقیق و با طمانینه فکر می کند، قطب نمایی دارد که به وسیله ی آن راه راست را می یابد.

چیزی در وجود ما است که از سرمان عاقل تر است!

خطایی عظیم تر از این ممکن نیست که تصور رود آنچه اخیراً نوشته شده همواره کاملتر است؛ که آنچه جدیداً نوشته شده پیشرفتی است بر آنچه پیش تر نوشته شده؛ که هر تغییری به معنای پیشرفت است.

تمام حقایق از سه مرحله عبور می کنند:
در مرحله اول مورد تمسخر قرار می گیرند
در مرحله دوم به شدت با آن ها مخالفت می شود
در مرحله سوم بدیهی به نظر می رسند

عشقِ مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به کاهش می گذارد، چنانکه تقریباً هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد؛ مرد متمایل به تغییر است، در حالی که عشق زن پس از انتخاب به گونه ای مداوم افزایش می یابد.

ما به ندرت به داشته های خود فکر می کنیم و به جای آن همیشه روی کمبودهای خود تمرکز داریم، برای همین است که به جای شکرگزار بودن همیشه حس تلخی داریم

مادام که مجلات ادبی، معلومات مختصر و پیش پا افتاده ی مردمان معمولی را چاپ می کنند، به ویژه ابزار مکارانه ای برای سرقت وقت مردم زیبایی شناس هستند؛ وقتی که باید برای پیشرفت فرهنگ به شاهکارهای اصیل هنری اختصاص یابد.

انسان تنها تا زمانی می تواند خودش باشد که تنها باشد
و اگر تنهایی را دوست نداشته باشد در واقع آزادی را دوست نخواهد داشت
زیرا تنها زمانی که او واقعا آزاد است در تنهایی است

آنها که از میان اکثریت بیرون می آیند، آنها که نابغه نام می گیرند، تنها آنان والایان حقیقی نوع بشرند.

مطالب مشابه