سبکِنو

سخنان اسحاق نیوتن فیزیک دان معروف با جملات آموزنده و زیبا

در این بخش سخنان اسحاق نیوتون (آیزاک نیوتن) دانشمند، فیزیک دان و نویسنده و اخترشناسی معروف را ارائه کرده ایم. امیدواریم که این جملات زیبا و آموزنده مورد توجه شما قرار بگیرد.

سخنان اسحاق نیوتون با جملات آموزنده

سخنان اسحاق نیوتن فیزیک دان معروف با جملات آموزنده و زیبا

اگر منتظر می ماندم تا دیگران برایم وسایل و ابزار بسازند هرگز چیزی نساخته بودم

آتئیسم بسیار بی معنی است، زمانی که به منظومه شمسی نگاه می کنم
زمین را در فاصله مناسب از خورشید می بینم
تا مقادیر مناسب گرما و نور را دریافت کند
این اتفاق تصادفی نیفتاده است

تمام دانش و درک جهان هستی چیزی جز بازی با سنگ ها و صدف ها
در ساحل دریای بی کران پهناور حقیقت نبود

آن چه می دانیم به اندازه قطره ای است و آن چه نمی دانیم یک اقیانوس است

هر کنشی واکنشی به همان مقدار و در جهت مخالف دارد

سخنان اسحاق نیوتن فیزیک دان معروف با جملات آموزنده و زیبا

نیروی جاذبه حرکت سیارات را توضیح می دهد
اما نمی تواند توضیح دهد که چه کسی سیارات را به حرکت در می آورد

افلاطون دوست من است، ارسطو دوست من است
اما بزرگ ترین دوست من حقیقت است

نمی دانم که در نگاه دیگران چگونه به نظر می رسم اما برای خودم کودک کوچکی هستم که در سواحل وسیع دانش سرگردان است و هر از گاه سنگ ریزه کوچکی را پیدا می کند تا خود را به آن راضی کند در حالی که اقیانوس وسیع حقیقت ناشناخته در برابر من قرار دارد

رسیدن به ساده ترین حقیقت نیازمند سال ها تفکر است

این زیباترین منظومه خورشید، سیارات و ستاره های دنباله دار تنها می توانند
از تدبیر و فرمانروایی وجودی هوشمند و قدرتمند سرچشمه بگیرند

سخنان اسحاق نیوتن فیزیک دان معروف با جملات آموزنده و زیبا

هیچ کشف بزرگی بدون حدس و گمان جسورانه انجام نشده است

حقیقت زاده سکوت و مراقبه است

بهترین راه برای درک، چند مثال خوب است

تمام کشفیات من نتیجه اجابت دعاهایم است

من بزرگ ترین دستاورد خود را تجرد مادام العمر می دانم

هرگز نمی توان با آدم های کوچک کارهای بزرگ انجام داد

تنها یک انگشت شست، حتی اگر هیچ مدرک دیگری وجود نداشته باشد
به تنهایی وجود خدا را به من اثبات می کند

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد
زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است

حقیقت را همیشه در سادگی می توان یافت نه در کثرت و آشفتگی چیزها

مطالب مشابه