سبکِنو

سخنان کارل مارکس فلیسوف معروف با جملات عمیق فلسفی

در این مطلب سخنان کارل مارکس فیلسوف معروف آلمانی را با جملات عمیق فلسفی ارائه کرده ایم.

سخنان کارل مارکس

سخنان کارل مارکس فلیسوف معروف با جملات عمیق فلسفی

انسان، تنها از راه آگاهی مي تواند به شأن سزاوارش دست يابد.

این آگاهی انسانها نیست كه هستی آنها را تعیین می كند
بلكه این هستی اجتماعی آنهاست كه آگاهی شان را تعیین می كند.

پول عشق را به نفرت و نفرت را به عشق تبدیل می‌کند

سیاست مداران اگر با هم توافق کنند دارایی‌مان را می‌دزدند
و اگر به اختلاف برسند ، جان‌مان را.

خود را از هیچ انسانی”برتر” و در عینِ حال “حقیرتر” مپندار …

مطلب مشابه: سخنان لئو تولستوی با جملات تامل برانگیز؛ جملات قشگ و آموزنده نویسنده معروف

سخنان کارل مارکس فلیسوف معروف با جملات عمیق فلسفی

همه چيز پول است و
انسان پيش از آنكه به سياست، علم، هنر، دين و… بپردازد؛
بايد بخورد …

اولین شرط خردمندی، انتقادی نگریستن به خود است

REASON HAS ALWAYS EXISTED
BUT NOT ALWAYS IN A REASONABLE FORM
عقل همیشه وجود داشته است،
اما نه همیشه به شکل معقول…

اگر یه فکر احمقانه را حتی پنج میلیارد نفر قبول داشته باشند ،
باز هم آن فکر احمقانه است.

سخنان کارل مارکس فلیسوف معروف با جملات عمیق فلسفی

جملات عمیق فلسفی کارل مارکس

نیاز کور است تا این‌که به آگاهی رسد
آزادی آگاه شدن از نیازهاست…

آخرین کلمات پیش از مرگ برای احمق هایی هست
که به اندازه کافی حرف نزده اند.

آزادی از جمله تجملاتی است كه هركسی توان كسب آن را ندارد.

پول وفاداری را به بی وفایی، عشق را به نفرت،
نفرت را به عشق،
فضیلت را به شرارت،
شرارت را به فضیلت،
خدمتکار را به ارباب،
ارباب را به خدمتکار،
حماقت را به هوش و
هوش را به حماقت تبدیل می کند !…

مطلب مشابه: سخنان الهام بخش دکتر الهی قمشه ای و جملات زیبا و قشنگ

سخنان کارل مارکس فلیسوف معروف با جملات عمیق فلسفی

به کمک جایگاه اجتماعی زنان، می‌توان میزان رشد یک جامعه را اندازه گرفت.

پیشرفت اجتماعی را می توان با موقعیت اجتماعی جنس زن سنجید.

تولید چیزهای مفید خیلی زیاد،
منجر به تولید انسان‌های بی‌فایده خیلی زیاد می‌شود!

جملات فلسفی کارل مارکس

فلاسفه تا کنون در پی تفسیر جهان به طرق مختلف بوده‌اند،
درحالی‌که هدف فلسفه تغییر جهان است نه تفسیر آن

تنها پادزهر برای رنج روحی، درد فیزیکی است.

همه به خدا احتیاج دارند!!
پولدارها برای حفظِ ثروت،
و فقرا برای تحملِ محرومیت….

منطق همیشه وجود داشته،
ولی نه همیشه به شکلی منطقی….

مطلب مشابه: سخنان جرج برنارد شاو؛ 30 جملات پندآموز و زیبای شاو

مطالب مشابه