متن صبح بخیر انگلیسی؛ جملات عاشقانه جدید صبح بخیر انگلیسی با ترجمه

صبح بخیر عزیزم. امروز همانند هرروز دیگر، با نور خورشید و امید و تازگی جدید برای شروع روز، پیش رو داریم. امیدوارم امروزتان پر از لحظه های خوش و خوبی باشد و روز خوبی داشته باشید. در ادامه این مطلب شعر، متن های عاشقانه صبح بخیر به انگلیسی و پیام رسمی صبح بخیر به انگلیسی را برای شما ارائه کرده ایم با ما همراه باشید.

متن صبح بخیر انگلیسی؛ جملات عاشقانه جدید صبح بخیر انگلیسی با ترجمه

شعر زیبای صبح بخیر به انگلیسی

I love your smile
I love your kiss
each and every day I reminisce
you are my life you are my world
never did I imagine such an amazing girl

Good morning

عاشق لبخندت هستم
عاشق بوسه ات هستم
هر روز به تو فکر می کنم
تو زندگی و دنیای من هستی
هرگز دختری به این شگفت انگیزی تصور نمی کردم

صبحت بخیر!

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

“Good morning”

از کیمیای نام تو
این واژه‌های خام
در دست‌های خسته من
شعر می‌شوند

صبحت بخیر!

Another Birth
My whole being is a dark chant
which will carry you
perpetuating you
to the dawn of eternal growths and blossoming
in this chant I sighed you sighed
in this chant
I grafted you to the tree to the water to the fire

Good morning

همهٔ هستی من آیهٔ تاریکیست
که ترا در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم، آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

صبحت بخیر!

مطلب مشابه: صبح بخیر دوستانه و شروع روز { جملات و پیام با انگیزه صبح بخیر به رفیق }

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wife

Good morning

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

صبحت بخیر!

متن صبح بخیر انگلیسی؛ جملات عاشقانه جدید صبح بخیر انگلیسی با ترجمه

متن عاشقانه صبح بخیر به انگلیسی

I am the luckiest girl in the world to have a handsome and sweet guy as you. A dream to many girls, I thank God you are my dream. Good morning love of my life!

خوش شانس ترین دختر دنیا هستم وقتی پسری خوش تیپ و شیرین همچون تو را دارم. رویای هر دختری، خدا را شکر می کنم که مال من هستی. صبح بخیر عشق زندگی من.

How I wish I could fly over, give you a hug, kiss and wish you a good morning. Good morning sweet love

کاش می توانستم پرواز کنم، پیش تو بیایم، در آغوشم گرفته و ببوسمت. صبح بخیر عشق زیبای من.

Every morning my love for you grows stronger and stronger as I get. I want you to be close to my life forever. Good morning

هر صبح عشق من به تو بیشتر و بیشتر می شود. می خواهم برای همیشه حوالی زندگی ام باشی. صبح بخیر!

My dream is to wake up next to you for the rest on my life, to build a future with you. Good Morning sweetheart

رویایم این است که بقیه زندگی ام را کنار تو از خواب بیدار شوم و آینده ام را با تو بسازم. صبح بخیر عزیز دلم.

The first thing that comes into my mind when I wake up is you and I cant resist the temptation of knowing how your night was. Good

morning baby!

از خواب که بیدار می شوم اولین کسی که به یادم می آید تو هستی و می خواهم هر چه زودتر بدانم خواب خوبی داشتی یا نه. صبح بخیر عزیزم.

Good morning lovely, hope you had a wonderful night. All I long for is to see you.

صبح بخیر عشق دوست داشتنی. امیدوارم خوب خوابیده باشی. با آرزوی دیدنت!

مطلب مشابه: صبح بخیر انگیزشی انرژی دهنده ( 30 متن انگیره دهنده صبحت بخیر )

Every sunrise, gives me the chance to be with you, to tell you how much I love you. Good Morning baby

هر بار طلوع آفتاب شانس بودن با تو را به من می دهد. شانس این که بگویم چقدر دوستت دارم. صبح بخیر عزیزم.

Next time when you think of beautiful things
don’t forget to count yourself in
Good Morning

دفعه بعد که به چیز های زیبایی فکر می کنی
فراموش نکن که خودت را هم حساب کنی
صبح بخیر!

Life is so beautiful with you in it. I love you. Good morning to my love

زندگی با وجود تو زیباست. دوستت دارم. صبح بخیر عشق من.

متن صبح بخیر انگلیسی؛ جملات عاشقانه جدید صبح بخیر انگلیسی با ترجمه

پیام رسمی صبح بخیر به انگلیسی

The day will be what you make it
so rise
like the sun
and burn

روز همان چیزی است که شما می سازید
پس مانند خورشید بلند شو
و بترکون!

Thank God every morning when you get up that you have something to do that day, which must be done, whether you like it or not.

از خدا سپاس گذار باش وقتی بیدار می شوی و کاری برای انجام دادن در روز داری، کاری که باید انجام شود، چه شما آن را دوست داشته باشید و چه دوست نداشته باشید.

Good Morning
Keep your smile on

صبح بخیر
لبخند بزن!

مطلب مشابه: جملات صبح بخیر عاشقانه؛ 50 متن کوتاه رمانتیک صبحت بخیر گلم

The world is full of nice people
If you can’t find one, be one
Good morning

جهان پر از مردم خوب است
اگر نمی توانید یکی پیدا کنید، یکی از آن ها باشید
صبحتون بخیر!

Wonderful things await you today
GO AND GRAB THEM
Good morning

امروز چیز های شگفت انگیزی در انتظار توست
برو و آن ها را بگیر
صبحت بخیر!

Good morning
make positive thoughts
and enjoy every moment of this day

صبح بخیر
افکار مثبت داشته باش
و از هر لحظه از روز لذت ببر!

متن صبح بخیر انگلیسی؛ جملات عاشقانه جدید صبح بخیر انگلیسی با ترجمه

متن ناب صبح بخیر به انگلیسی

Wake up every morning with the thought that something wonderful is about to happen

هر روز صبح یا این اندیشه از خواب برخیز که اتفاقی فوق العاده در شرف وقوع است.

Every morning you have two choices: continue to sleep with dreams or wake up and chase your dreams. The choice is yours!

در هر صبح شما دو انتخاب خواهی داشت: با رویا هایت به خوابیدن ادامه دهی یا بیدار شوی و رویا هایت را به واقعیت تبدیل کنی

Each good morning we are born again. It is because every day is a new chance to correct our mistakes and every new day is a new beginning. Good morning!

هر صبح خوبی ما از نو متولد می شویم. زیرا هر روز یک شانس دوباره برای اصلاح کردن اشتباهات ماست و هر روز تازه یک شروع تازه است. صبح به خیر!

Believe that you are beautiful and have what it takes to move mountains, and you’ll move mountains. Don’t allow yourself to be let down by what others say. Get up and do what you can do best. Good morning.

باور داشته باش که تو زیبایی و هر آن چه برای بالا رفتن از کوه نیاز است را به خودت داری، و تو به بالای کوه خواهی رسی. به خودت اجازه نده که به خاطر حرف دیگران پایین بیایی. بلند شو هر کاری را که می توانی به بهترین شکل ممکن انجام بده. صبح به خیر!

مطلب مشابه: متن صبح بخیر عاشقانه به عشقم و جملات لاکچری صبحت بخیر عزیزم

اشتراک گذاری

نظرات کاربران