داستان و حکایت

داستان عاشقانه کوتاه + چندین داستان کوتاه عاشقانه و بسیار احساسی

شاید اولین داستان جهان، داستان عاشقانه بوده باشد. چرا که عشق همین است. چه در داستان‌ها و چه در واقعیت زیباست. ادبیات دوستان نیز از همان ابتدا به این داستان‌های عاشقانه علاقه داشته و دارند. ادامه مطلب