سبکِنو

متن درباره شرم و حیا با جملات سنگین و مفهومی زیبا

در این مطلب جملات زیبا درباره شرم کردن و متن درباره حجب و حیا داشتن را با معانی سنگین و مفهومی زیبا را گردآوری کرده ایم.

متن درباره شرم و حیا

متن درباره شرم و حیا با جملات سنگین و مفهومی زیبا

اگر در چشم کس ذره حیا هست

درون مغز او عقل است و دانش

ولی نا بخردان با دیده ی خود

خجالت را کُشند از روی خواهش

سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی

دو سه جامی بکش از شرم برآ ای ساقی

از می و نقل به یک بوسه قناعت کردیم

رحم کن بر جگر تشنه ما ای ساقی

چشمانت را دمی نبند

شادی که می کنی ، بخند

طعم نگاه تو

التیام دردهای بی نهایت است

لبخندت را این همه بقچه بیچ ،

شرم و حیا مکن

من هم آدمم

هوای تو می کنم

تا کی از این شرم و حیا شرم بسوزان و بیا

همره دل گردم خوش جانب دلدار روم

صبر نمانده ست که من گوش سوی نسیه برم

عقل نمانده ست که من راه به هنجار روم

متن درباره حیا داشتن

سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی

دو سه جامی بکش از شرم برآ ای ساقی

از می و نقل به یک بوسه قناعت کردیم

رحم کن بر جگر تشنه ما ای ساقی

وصلی که پای شرم و حیا در میان بود

مضمون او مشو که به هجران برابرست

هر سینه ای که هست در او خارخار عشق

صائب به صد هزار گلستان برابرست

تا کی از این شرم و حیا شرم بسوزان و بیا

همره دل گردم خوش جانب دلدار روم

صبر نمانده ست که من گوش سوی نسیه برم

عقل نمانده ست که من راه به هنجار روم

مطلب مشابه: جملات درباره اصالت داشتن؛ متن های سنگین اصیل بودن آدم ها

بوسید پای او عرق شرم هستیم

این قطره تا محیط بسعی حیا رسید

بی دقت نگاه تغافل فروش حسن

نتوان بکنه مطلب عشاق وارسید

نرگس مستانه اش از سرمه شرم و حیا

شوخ چشمان هوس را از زبان افکنده بود

از حجاب عشق بودم حلقه بیرون در زلف او

هر چند دستم در میان افکنده بود

محیط شرم بقدر عرق گهر دارد

هنوز آب نه ئی از حیا چه میجوئی

بدامگاه جسد پرفشانی انفاس

اشاره ایست کزین تنگنا چه میجوئی

روی آتشناک او در پرده شرم و حیا

در سرمستی چراغ زیر دامان می شود

در نظرها طاق نسیان می کند محراب را

طاق ابروی تو در هر جا نمایان می شود

از شرم و حیا پرتو رخسار تو افزود

این آینه شد صیقلی از آینه دان ها

جز قد خدنگ تو که دلها هدف اوست

یک تیر که دیده است که آید به نشان ها؟

تماشا نیست کم چشم هوس گر شرم ناک افتد

حیا آئینه گلهای سیراب است شبنم را

گل اشکم اگر منظور جانان شد عجب نبود

گذر در چشم خورشید جهان تا بست شبنم را

جملات درباره شرم داشتن

از شرم و حیا پرتو رخسار تو افزود

این آینه شد صیقلی از آینه دان ها

جز قد خدنگ تو که دلها هدف اوست

یک تیر که دیده است که آید به نشان ها؟

وصلی که پای شرم و حیا در میان بود

مضمون او مشو که به هجران برابرست

هر سینه ای که هست در او خارخار عشق

صائب به صد هزار گلستان برابرست

نرگس مستانه اش از سرمه شرم و حیا

شوخ چشمان هوس را از زبان افکنده بود

از حجاب عشق بودم حلقه بیرون در زلف او

هر چند دستم در میان افکنده بود

روی آتشناک او در پرده شرم و حیا

در سرمستی چراغ زیر دامان می شود

در نظرها طاق نسیان می کند محراب را

طاق ابروی تو در هر جا نمایان می شود

پرده شرم و حیا در پرده شب چون نسیم

از رخ گلهای رنگارنگ می باید کشید

تا رگ ابر بهاران می کشد مشق جنون

خط به عقل و دانش و فرهنگ می باید کشید

مطلب مشابه: متن تهمت زدن ناحق با جملات بهتان زدن به دیگران

پرده شرم و حیا در پرده شب چون نسیم

از رخ گلهای رنگارنگ می باید کشید

تا رگ ابر بهاران می کشد مشق جنون

خط به عقل و دانش و فرهنگ می باید کشید

از عرض احتیاج شکستیم رنگ شرم

آه از حیا که رنگ رخ ما حباب داشت (بیدل)

بقلزمی که تو غواص فطرتی

گوهر گره برشته موج سراب داشت

گر تو یوسف آن همه بالا بلندش بینی

اجر آن است که بر دیده ندارد هوسی

هر که بر آن دیگری، بی حیایی بنگرد

این نگاهش چنان باشد، که فسق و نجسی

نهفت راه تلاشم عرق فشانی شرم

گل است خاک دو عالم زبس حیا اینجاست

سراغ لیلی خویش از که بایدم پرسید

که گرد محملم و ناله درا اینجاست

چنان در دل ریا دارم که از شیطان حیا دارم

چگونه روح بی مقدار به حشر کبریا دارم

برایم پیکی از ایمان بیاور نازنین ساقی

برارم دادی از مستی و رازم برملا دارم

دل بر که برد شکوه زبیداد ضعیفی

بر چینی ما سایه مو راه صدا بست

(بدل) نتوان بردنم از خط جبینم

نقاش عرق ریز حیا نقش مرا بست

از حیا حسن جاودان ماند

عرق شرم آب حیوان است

گل بی خار این چمن صائب

در گریبان غنچه خسبان است

اهل معنی گر بگفتگو نفس فرسوده اند

هم بقدر جنبش لب دست بر هم سوده اند

آبرو میخواهی از اظهار حاجت شرم دار

این ترنم را زقانون حیا نسروده اند

تو می دانی حیا نصفی است از دین

اگر دین داری تو شرم و حیا دار

کسانی که حیا از دست بدادند

بدان که دین خود را سست نمودند

مطالب مشابه