شعر انگلیسی کوتاه زیبای عاشقانه، احساسی، دوست داشتن و عشق

یکی از بهترین اشعار زبان انگلیسی که از آن عنوان شعر امید و ادامه دادن مسیر سبز زندگی نیز یاد می شود. اشعار انگلیسی به زیبایی اشعار فارسی نیستند ولی خواندن آنها نیز می تواند جالب باشد.

ادامه این مطلب مجموعه ای از شعر زیبا و عاشقانه کوتاه انگلیسی، ناب، خاص و احساسی برای شما گرد آوری کرده ایم .

شعر انگلیسی کوتاه زیبای عاشقانه، احساسی، دوست داشتن و عشق

شعراحساسی انگلیسی کوتاه

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

L is for “laughter” we had along the way
O is for “optimism” you gave me every day
V is for “value” of being my best friend
E is for “eternity,” a love that has no end

عشق ما

L برای “خنده” است که در طول راه داشتیم
O برای “خوش بینی” است که هر روز به من می دهی
V برای “ارزش” به معنی ارزشمند بودن دوستی ماست
E برای “ابدیت” است، عشقی که پایانی ندارد

Meeting you was the best day of my life
دیدن تو بهترین روز زندگیم بود

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم

Sun Kissed

A squillion stars shine in the sky
Soaring angels sing sweet songs nearby
I wake and smile, my dreams are true
The star in my arms, my sun, is you

بوسه خورشید

یک میلیارد ستاره در آسمان می درخشد
فرشتگان سر به فلک کشیده ترانه های شیرین را در همین نزدیکی می خوانند
بیدار می شوم و لبخند می زنم، چون با وجود تو رویاهایم واقعی هستند
تو ستاره ای در آغوش من هستی، تو خورشید من هستی

Sometimes your hug is all I want the most
گاهی اوقات آغوشت همه خواسته منه

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif

تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی

مطلب مشابه: شعر عاشقانه زیبا از شاعران معروف [ 250 شعر کوتاه و بلند احساسی ]

شعر انگلیسی کوتاه زیبای عاشقانه، احساسی، دوست داشتن و عشق

شعر عاشقانه انگلیسی

Born to be yours
به دنیا آمده ام تا مال تو باشم

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

از کیمیای نام تو
این واژه‌ های خام
در دست‌ های خسته من
شعر می‌ شوند

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای که می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

I love your smile
I love your kiss
each and every day I reminisce
you are my life you are my world
never did I imagine such an amazing girl

عاشق لبخندت هستم
عاشق بوسه ات هستم
هر روز به تو فکر می کنم
تو زندگی و دنیای من هستی
هرگز دختری به این شگفت انگیزی تصور نمی کردم

You’re the most expensive thing that I have
I feel so lucky to be with you
تو گران ترین چیزى هستى که دارم
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

I love you so so so so much
من خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم

Another Birth
My whole being is a dark chant
which will carry you
perpetuating you
to the dawn of eternal growths and blossoming
in this chant I sighed you sighed
in this chant
I grafted you to the tree to the water to the fire

همه هستی من آیه تاریکی ست
که ترا در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتن‌ ها و رستن‌ های ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم، آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

When I’m with you, I feel the fragrance of love everywhere
وقتی با تو هستم، بوی خوش عشق را همه جا احساس می کنم

Life is better when you’re laughing
وقتی می خندی زندگی بهتر می شه

مطلب مشابه: اشعار عاشقانه انگلیسی؛ مجموعه اشعار بلند و کوتاه احساسی و قشنگ

شعر انگلیسی کوتاه زیبای عاشقانه، احساسی، دوست داشتن و عشق

شعر انگلیسی کوتاه ناب

Your cuteness knows no bounds
your beauty has no limit
you are the only woman in the world
to which I will commit
I look at you and gasp in awe
wondering how you’re mine
you take my breath away my dear

جذابیتت بی کران است
زیبایی ات حد و مرزی ندارد
تو تنها زنی هستی که به او دل سپرده ام
به تو نگاه می کنم و نفسم به شماره می افتد
در حیرت از این که تو چطور مال من شدی
نفسم را بند می آوری عزیزم

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wife

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

My heart beats for you..!!
قلبم برای تو می تپه

No words are amazing enough to describe how fantastic you make me feel
هیچ کلمه ای آن قدر شگفت انگیز نیست که بتواند احساس خارق العاده ای که در من ایجاد می کنی را توصیف کند

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

مطلب مشابه: جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه | متن های انگیزشی بزرگان

شعر انگلیسی کوتاه زیبای عاشقانه، احساسی، دوست داشتن و عشق

شعرخاص انکلیسی کوتاه

To the world you may be one person
but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی
اما برای من تمام دنیایی

Thinking of you, because you are wonderful
به تو فکر می کنم چون تو فوق العاده ای

Can I say I love you today
If not , can I ask you again tomorrow
And the day after tomorrow
And the day after that
Because I’ll be loving you every single day of my life
می تونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟
اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا؟ یا روزهای بعد؟
واسه این که من هر روز زندگیم تو رو دوست دارم …

No matter how hard the Situation in life
I LOVE YOU ALWAYS
مهم نیست شرایط چقدر سخت بشه
من همیشه دوستت دارم

I love my life because it’s you
من عاشق زندگیم هستم چون زندگیم تو هستی

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif
تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

I wanna spend my whole life with you and being you
می خواهم تمام زندگی ام را با تو و بودنت سپری کنم

مطلب مشابه: سخنان زیبا به زبان انگلیسی؛ جملات خاص آموزنده با ترجمه فارسی

اشتراک گذاری

نظرات کاربران