اشعار زیبای عاشقانه کردی؛ زیباترین مجموعه شعر کوتاه با ترجمه فارسی

زبان شیرین کردی، زبانی چارچوب دار و عالی است که چه در گویش و چه در متن ادبی؛ زبانی بسیار مهم است. شاعران کرد نیز در طی سال‌های فعالیت اشعار زیبای کردی بسیاری را سروده‌اند که ما امروز در سایت ادبی و هنری سبکنو قصد داریم گلچینی از بهترین شعرهای کردی عاشقانه را برای شما عزیزان قرار دهیم. با ما باشید.

اشعار عاشقانه به زبان کردی

بـص تؤ هـةناوم باخی بـص‌ئاوة طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوة

ضاوم لـة أصذنةی بةزةیی تؤیة بةسیةتی خةزان وادةی ضرؤیة

معنی فارسی

بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌ شد، بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد

چشم امیدم به باران رحمت توست، پس پاییز مرا بهار پرشکوفه گردان

ای چشمه‌، ای چشمه

شةوقی أوویی تؤیة رووناکی دپی سةوداسةرم

بؤ تریفةی ماهی أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو

معنی فارسی

شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌ است

بی فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب

ئـه‌ی ئاوینه‌ی دولبه ری، زارت گول، زولـفت زه ری

با هه ناسه م نه ت گری، رووی خوت بینه به م لاوه

با شه و بروا، سه حه ر بی، باخی گولان وه به ر بی

گه ر تو مه یلت له سه ر بی، کافه ر ئیسـلای ناوه

هاتم به بونه‌ی خالت، توشی داوی زولفت بوم

طه یریکی نابه له د بووم، نه مزانی دانه و داو

له سایه‌ی چاوه کانت بوویه ره ندی خه رابات

له لای پیری مه یخانه، خه رقم له گروی مه‌ی ناوه

له ده ردی بی ده رمانی، که وتومه سه ر گه ردانی

به جوابی “لن ترانی” چبکه م روحم سووتاوه

معنی فارسی

ای آئینه دلبری، گونه‌هایت گل و زلفت طلا

مگذار آهم ترا بگیرد، رو در روی من کن

بگذار شب رود و سحر آید و باغ به گل بنشیند

اگـر تو بخواهی کافر هم مسلمان خواهد شد

به طمع دانه‌ی خالت، در دام زلفت افتادم

پرنده‌ای بی تجربه بودم و دانه و دام را نمی‌شناختم

در سایه چشمانت رند خراباتی شدم

نزد پیر میخانه، خرقه‌ام را گرو می‌ گذاشته‌ام

از درد بی درمانی، سرگردان شده‌ام

جواب “لن ترانی” روح و روانم را سوزاند

اشعار زیبای عاشقانه کردی؛ زیباترین مجموعه شعر کوتاه با ترجمه فارسی

کانی

هه ر کاتی ده که ومه بیری

وه کو روژانی جوانی

بو ساریژی زامه کانم

به ته نیا دیمه سه ر کانی

زوخاوی دل هه ل ده ریژم بو ورده شه پوله کانی

ئه م به سته یه بو ده خوینم به لاوه ک یا به گورانی

کانی کانی تو جیژوانی پریه کانی

تو ئایونه‌ی ئاسمانی

خونی جه رگی چیا سه خت و به ر زه کانی

خوزگا ئه وه‌ی من ده‌ی زانم توش بیزانی کانی کانی

ده زانی بو زور دی مه لات؟

چون له لای تو به جی ماون جی پی کانی

کانی کانی

تو شاهیدی پشکوتنی ئه وینیکی ئا سمانی

قاتلی من له توی دا شورد په ن جه کانی

خونی دلم تکاوه نیو ئاوی کانی

به ده م دزه‌ی ئه وینه وه

ده مردم و نه م ده زانی

کانی کانی کانی کانی

معنی فارسی

چشمه

هر زمانی بیادش می‌افتم

همچو روزگار جوانی

برای تسکین زخمهایم

تنهایی به سر چشمه می‌روم

درد دلم رو به دست موج‌های کوچکش می‌سپارم

این شعر رو براش با دکلمه یا با آواز می‌خوانم‌

ای چشمه، تو میعادگاه فرشته‌هایی

تو آینه آسمانی

خون دل کوه‌های سخت و مرتفع هستی‌

ای چشمه، کاش آن چیز‌هایی که من می‌دانم تو هم می‌دانستی.

چون جای پاهاش پیش تو به جا مانده‌

ای چشمه، تو شاهد شکوفه دادن عشقی آسمانی بودی

قاتل من دستهایش را در تو شست

خون دلم در درون آب چشمه ریخت

به همراه خنده عشق

می‌مردم و نمی‌فهمیدم‌

مطلب مشابه: اشعار فیض کاشانی؛ گزیده شعر عاشقانه، غزلیات و رباعیات این شاعر

اشعار عاشقانه به زبان کردی

تـۆ ئـه‌ڕۆیـت و مـن تـه‌نـهـا سـه‌یـرت ئـه‌کـه‌م

لـات سـه‌یــر نـه‌بـێـت کــه نــاگـریـم

لـه‌دوای تـۆ یـه‌ک تـه‌مـه‌نـم بـۆگـریـان هـه‌یـه‌

بـه‌ڵـام بـۆ سـه‌یـر کـردنـی تـۆ تـه‌نـها ئـه‌م سـاتـه مـاوه

معنی فارسی

تو میری و من؛ تنها نگاهت میکنم

تعجب نکن که گریه نمیکنم

بعد از تو یه عمر واسه گریه کردن وقت دارم.

اما واسه نگاه کردن به تو تنها این لحظه مونده

ئیمشه و هه م دیسان ده روون پر خه مه ن

ئه ساسه‌ی ماته م جه لامان جه مه ن

نه تاو دووری دل بی قه راره ن

بیـنایی دیده م ج خه فه ت تا ره ن

شریخه و گه رمه‌ی هه ور دووری دوس

وه فه نا به رده ن مه غز و ره گ و پوس

شه راه ره‌ی گرپه‌ی نارمه هجوری

که ر ده ن وه غوبار کو گای سه بووری

معنی فارسی

دوباره امشب دلم پرغم است

اسباب ماتم نزد ما جمع است

تاب دوری ندارم، دلم بی قرار است

روشنایی دیده ام از اندوه تیره شده

رعد و برق ابر و فراق یار

مغز و رگ و پوستم را فنا کرده

شعله آتش هجران

کوه صبرم را بر باد داده است

باخی بةهةشتم، روخساری تؤیة ضاوم تامةزرؤی دیداری تؤیة

یادی ثیرؤزت هةر لة دپمایة تا أؤذی دوایی کؤتایی نایة

معنی فارسی

باغ بهشت من، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست

یاد متبرک تو مونس دل من است و تا روز بازپسین همراه اوست

بباره* باران

به*لام ئارام، ئارام

نه*کا ده*نگی گریانه*کانم” له*گرمه*گرمی هاتنتا ون بن….

بباره*تا بروا بکه*م که*ته*نیا نیم و تۆش دلته*نگی…..

به*لام دلته*نگی تۆ له*کوێ و دل ته*نگی من له*کوێ

معنی فارسی

ببار باران

اما آرام آرام

تا صدای بارش تو صدای گریه‌های منو گم نکنه…

ببار تا باور کنم که تنها نیستم و توام دلتنگی…

اما دلتنگی تو کجا دلتنگی من کجا…

یاران تةطبیرص، زامم کاری‌یة دةردی ئةمجارةم ئةوینداری‌یة

کؤترة باریکة نصضیری باز بص هةرطیزناتوانص بفأص، دةرباز بص

معنی فارسی

یاران چاره‌ای! زخم من کاریست چراکه دردم این‌بار، درد عشق است

کبوتری‌که به چنگ شاهین افتاده‌ است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی

مطلب مشابه: اشعار مهدی اخوان ثالث؛ مجموعه شعر عاشقانه گلچین شده این شاعر

اشعار عاشقانه به زبان کردی

ئه و که سه‌ی من بوی ئه مرم هموی وا ئه زانن تاوان باره

نا نا هه ناسه که م دلی تو بو من که متر له پروردگاره

عشق ئاوای به سه ر هینام که سم له بیر نه ماوه

له دوری عشقی چاو جوانه جه رگ و دلم وا براوه

معنی فارسی

کسی که من واسش میمیرم همه فک میکنن آدم بدیه

نه عزیزم بعد خدا من تو رو می‌پرستم

عشق کاری باهام کرد کسی رو به یاد ندارم

من از دوری، بدجور دلتنگم و دارم میمیرم

خوینه که م بگره بیکه ناو کاسه، تا روژی مردن عشقی توم به سه

معنی فارسی

خونم رو بگیر و بذار تو کاسه، تا روز مرگم عشق تو واسم بسه

هه رکوئ ئه روانم تو ئه بینم

هه رکات که سه یری ئاوئنه که م ئه که م

توی تیادیاره

ته نیاجارئک خومم نه دی

که چی توئه بینم هه رچی جاره

خه تای ئاوئنه که م نیه

چاوه کانم پرن له تو

به هر جانگاه میکنم تورومیبینم

به آینه ام که نگاه میکنم فقط تو رومیبینم

یه بارم نشد خودم وببینم هربار تو هستی

تقصیر از آینه نیست

چشای من پرست از تو

من ئە لیم اگە ر کە سێک کە سێکی

خۆش ويست دە بێ بە دە نگي بە رز بيلێت

من مي گويم اگر آدم كسي را دوست داشته باشد

بايد با صدای بلند بگويد

غزال چو خمارم

هر تو دیرمامید روزگارم

هر تو دیرمانارم لیموم سیفم شماممگل

و باخ و بهارم هر تو دیرم

ای آهوی چشم قشنگ من

من فقط تو رو دارم ای امید روزهای من

من فقط تو رو دارم ای تمام زیبای من

من فقط تو رو دار

اشعار عاشقانه به زبان کردی

خۆشه وێستی و جوانی تۆبه

هیچ وشه یه ک وه سف ناکرێت لای منبه

هیچ پێنوسێک نانوسرێتکه وه جوانه که

دوست داشتن تو و زیبایی تو

با هیچ چیزی وصف نمیشه

پیش من با هیچ قلمی نمی توان نوشت که خیلی زیبایی

باخی بەھەشتم، روخساری تۆیە چاوم تامــه زرۆی دیداری تۆیە

یاد یپیرۆزت ھەرلە دڵمایە تا ڕۆژی دوای کۆتای نایە

باغ بهشت من، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست

یاد متبرک تو مونس دل من است و تا روز بازپسین همراه اوست

اگر جاریک دڵۆپیک باران ماچی کردی

اوه بزانه فر میسکی چاوی منه بیری کردی

اگر قطره باران گونه ات را بوسید

بدان اشک من است که به یادت ریخته ام

عه شق برینکه

نه ده هیلی بژی نه ده هیلی بمری

عشق زخمی ست که

نه می گذارد زندگی کنی و نه می گذارد بمیری

سه ر بنه وه بان به رزی شانم

تا به لکو ده رچو شه که تی گیانم

سه ر بنه وه بان سینه چو سه نگم

به لکو بزانی ارات دل ته نگم

سرت را بگذار بروی شانه ام

بلکه خستگیم در برود

سرت را بگذار بر سینه چون سنگم

بلکه بدانی برایت دل تنگم

به تیری چاوت بو دلت بردم رقم له عیشق بوو بو فێرت کردم

من عاشق نه بوم داوات له کردم که عاشقت بوم له بیرت کردم

به تیر چشمات چرا دلمو بردی بیزار بودم از عشق چرا یادم دادی

من که عاشق نبودم ازم خواستی که عاشقت شدم از یادت رفتم

گه ر به ده ست من بوایه

هه ناسه شم

به ده می تو هه لده کیشا

گر با میل و خواسته من بود

نفس کشیدنم را هم

به وسیله دهان تو می کشیدم

مطلب مشابه: اشعار نیما یوشیج؛ مجموعه گلچین شده شعر عاشقانه و احساسی این شاعر

اشتراک گذاری

نظرات کاربران