اشعار عاشقانه انگلیسی؛ مجموعه اشعار بلند و کوتاه احساسی و قشنگ

شعران انگلیسی زبان بعد از شاعران فارسی زبان؛ جزو قدیمی‌ترین شاعران جهان به حساب می‌آیند که به راستی اشعار بسیار زیبایی را سروده‌اند. ما نیز امروز در سایت ادبی و هنری سبکنو قصد داریم زیباترین اشعار انگلیسی را با ترجمه فارسی برای شما عزیزان قرار دهیم. با ما باشید.

اشعار عاشقانه انگلیسی

Life is like a piece of art

It requires lots of heart

Choose your paint and your brush

Take your time, avoid the rush

Before you paint, choose your theme

Don’t be afraid, to follow your dream

It’s alright, to make a mistake

Your painting is real, it’s not fake

Look at your painting, don’t be crying

Begin again, keep on trying

Your painting is never fully complete

Enjoy the process, make sure it’s sweet

معنی:

زندگی مانند یک قطعه هنری است

به دل و جرئت فراوان نیاز دارد

نقاشی و قلم موی خودت را انتخاب کن

وقتت را برایش صرف کن و عجله نداشته باش

قبل از اینکه نقاشی کنی تم خودت را انتخاب کن

نترس، رویایت را دنبال کن

خوب هست که اشتباه کنیم

چون نقاشیت واقعی است نه ساختگی

به نقاشی ات نگاه کن، گریه و زاری نکن

دوباره شروع کن و به تلاش ادامه بده

نقاشی ات هرگز کامل نیست

از پروسه لذت ببر و مطمئن باش که شیرین است.

اشعار عاشقانه انگلیسی

You love me, and I love you

a love so strong for just us two

Together now and forever more

It’s you I love, it’s you I adore

معنی:

تو من را دوست داری و من تو را دوست دارم

عشقی تا این حد قوی فقط برای ما دوتاست

با هم، حالا و برای همیشه

این تو هستی که دوستت دارم، این تو هستی که می پرستمت…

I miss you in the morning

I miss you late at night

Just to think about you

Is my joy and my delight

I can’t wait to see you

Please hurry and come back

You always make me happy

You have that special knack

معنی:

صبح دلتنگ تو هستم

و تا دیر وقت شب هم دلتنگت هستم

فقط فکر کردن درباره تو

لذت و شادی من است

نمی توانم برای دیدنت صبر کنم

خواهش می کنم عجله کن و برگرد

تو همیشه من را شاد می کنی …

تو این مهارت خاص را داری!

I run from early in the morning

Till late in the evening

I got crazy ladies

You don’t even know

And I need someone to hide me

From the fool who lives inside me

I need someplace warm to go

معنی:

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم

معشوقه‌هایی دارم

که تو آنها را نمی‌شناسی

به کسی نیاز دارم که پنهانم کند

از دست احمقی که دردرونم است.

نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه | متن های انگیزشی بزرگان

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

معنی:

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من

درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

اشعار عاشقانه انگلیسی

Find the right person

To love

Until I met you

And since I have

Always thought that

Love is the most

Important part of my life

I want our love

To last and

To be as beautiful

As it is now

معنی:

پیش از دیدن تو

می‌پنداشتم که هرگز

کسی را شایسته عشق

نخواهم یافت

بدان خاطر

که در باور من

عشق در زندگی مهم‌تر از هر چیزی است

می‌خواهم که عشق‌مان

عشقی پایدار باشد

و همیشه همچون حال زیبا بماند

My Mistress’ Eyes Are Nothing Like The Sun

By William Shakespeare

My mistress’ eyes are nothing like the sun

Coral is far more red than her lips’ red

If snow be white, why then her breasts are dun

If hairs be wires, black wires grow on her head

I have seen roses damasked, red and white

But no such roses see I in her cheeks

And in some perfumes is there more delight

Than in the breath that from my mistress reeks

I love to hear her speak, yet well I know

That music hath a far more pleasing sound

I grant I never saw a goddess go

My mistress when she walks treads on the ground

And yet, by heaven, I think my love as rare

As any she belied with false compare

معنی:

خورشید به زیبایی چشمان معشوقه من نیست

لب‌های معشوقه من از مرجان قرمزتر هستند

اگر برف سفید باشد، پس سینه‌های معشوق من چه رنگی است؟

اگر نقره سیمین است، چرا نقره‌های سیاه روی سر او رشد می‌کنند؟

من گلدان‌های گلدار قرمز و سفید زیادی دیده‌ام

اما گل‌های هیچ کدام به زیبایی گل رز گونه‌های او نیستند

و عطری که از نفس معشوقه من بازمی‌گردد از همه عطرها خوشبوتر است

من عاشق شنیدن صدای او هستم و خوب من می‌دانم

که صدای او از صدای هر موسیقی بسیار لذت‌بخش‌تر است

وقتی که معشوقه من روی زمین راه می‌رود، گویا فرشته‌ای در حال قدم زدن است

و با این حال احساس می‌کنم که در بهشت هستم

من فکر می‌کنم معشوق من بسیار کمیاب است

و مقایسه هرکسی با معشوقه من اشتباه خواهد بود

مطلب مشابه: سخنان زیبا به زبان انگلیسی؛ جملات خاص آموزنده با ترجمه فارسی

my love is non stop like sea

its trust like blind

its shine like star

its warm like sun

its soft like flower

AND

its beautiful like u

معنی:

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمی‌شود

عشق مثل یک آدم کور اطمینان می‌کند

عشق مثل ستاره می‌درخشد

عشق مثل خورشید گرم می‌کند

عشق مثل گل‌ها لطیف است

و

عشق درست مثل تو زیباست

اشعار عاشقانه انگلیسی

Sometimes it is hard

To put feeling into words

But I want you to know

How you affect me

When I wake up

And see you in the morning

I am so happy

That we are together

I respect you

I admire you

I love you deeply

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

معنی:

گاه بیان احساسات

دشوار است

ولی می‌خواهم بدانی

که تا چه حد دوستت دارم

صبح هنگام که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

از با تو بودن

شادمان می‌شوم

به تو احترام می‌گذارم

تو را تحسین می‌کنم

با تمام وجود دوستت دارم

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود

I Do Not Love You Except Because I Love You

By Pablo Neruda

I do not love you except because I love you

I go from loving to not loving you

From waiting to not waiting for you

My heart moves from cold to fire

معنی:

من تو را دوست ندارم بلکه من عاشق تو هستم

من از قلبم می‌خواهم که تو را دوست ندارد

انتظار برای تو، انتظار نیست

قلب من با عشق تو از سرما به آتش می‌رود

I Carry Your Heart With Me

By E. E. Cummings

i carry your heart with me

i carry it in

my heart i am never without it anywhere

i go you go,my dear; and whatever is done

by only me is your doing, my darling

i fear

no fate(for you are my fate,my sweet

i want

no world for beautiful you are my world,my true

and it’s you are whatever a moon has always meant

and whatever a sun will always sing is you…

معنی:

من قلب تو را با خودم همه‌جا می‌برم

من آن را با خودم می‌برم

من هرگز بدون تو نیستم

هر جا من رفتم تو با من بودی عزیزم عزیزم

و هرکار که کردم، تو با من آن را انجام دادی

عزیزم من! من این دنیا را نمی‌خواهم

هیچ سرنوشتی برای خودم نمی‌خواهم

شیرین‌ترین چیزها برای من سرنوشت تو است

و زیبایی دنیا برای من تو هستی

و این همان چیزی است که ماه همیشه به معنای آن بوده است

و خورشید همیشه برای تو می‌درخشیده است

اشعار عاشقانه انگلیسی

Making Love

By Brandee Lyann Hilbert

Underneath the moonlit sky, beneath a blanket of stars

I lay with you in a land afar

It’s so quiet, all I can hear

is my breath, I vaguely take, with you so near

You have my body bound

I’m lost in your presence, where I can’t be found

I’m yours, wherever you are

معنی:

زیر آسمان درخشان از ماه و در زیر مخمل ستاره‌ها

من در کنار تو در زمین ایستاده‌ام

زمین و زمان آرام است

و من صدای نفس‌های تو را می‌شنوم

به صورت مبهمی تو بسیار به من نزدیک هستی

اما خود را از من مخفی کرده‌ای

من در حضور تو گم شده‌ام

اما نمی‌توانم تو را پیدا کنم…

من مال تو هستم، هر کجا که هستی

If I Thought

By Dana Schwartz

If I thought for just one moment that this would be my last breath

I’d tell you I’ll love you forever, even beyond death

If I thought for just one moment that your face would be the last I’d see

I’d take a million pictures and save them just for me

If I thought for just one moment that your voice would be the last I’d hear

I’d listen attentively and promise not to shed a tear

If I thought for just one moment that your touch would be the last I’d feel

I’d embrace you and know that this has all been real

If I thought for just one moment that my heart would beat its last beat

I’d thank the Lord for allowing us to meet

معنی:

اگر این آخرین نفس من باشد

در این لحظه آخر می‌خواهم به تو بگویم که من تو را برای همیشه دوست دارم

و حتی پس از مرگم نیز تو را دوست خواهم داشت

اگر فقط یک لحظه به این فکر کنم که آخرین بار است که چهره تو را می‌بینم

یک میلیون عکس از تو می‌گیرم و برای خودم ذخیره می‌کنم

اگر فقط یک لحظه به این فکر کنم که برای آخرین بار است که صدای تو را می‌شنوم

به دقت به صدای تو گوش می‌دهم و قول می‌دهم با اشک‌هایم سخنت را قطع نکنم

اگر فقط یک لحظه به این فکر کنم که آخرین فرصت برای لمس کردن تو خواهد بود

تو را در آغوش می‌گیرم و می‌دانم که این تنها چیز واقعی در دنیا بوده است

اگر فقط یک لحظه به این فکر کنم که قلب من آخرین ضربان‌های خودش را می‌زند

از خداوند می‌خواهم که به ما اجازه دهد با یکدیگر ملاقات کنیم

اشتراک گذاری

نظرات کاربران